Implementatie HRM overheidsbreed

2 December 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 2 december 2019 – Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) zal binnenkort inhoud geven aan de implementatie van het kwaliteitssysteem Human Resource Management overheidsbreed. In dit kader is het directoraat HRM op het ministerie ingesteld. Het proces om bij BiZa de afdeling Personeelszaken te transformeren naar het directoraat Human Resource Management (HRM) is reeds in volle gang. Deze transitie is nodig om het personeel zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten, zodat de prestaties leiden tot verbetering van de organisatie.
Minister Noersalim is de mening toegedaan, dat bij HRM het een beetje breder gaat, waarbij zaken als instroom, uitstroom, maar ook als functionerings- en beoordelingsgesprekken moeten worden gevoerd. Dit draagt zorg voor een stukje loopbaanontwikkeling.
“Wij zullen dat ook uitrollen naar de andere ministeries, maar alvorens we dat doen op de andere ministeries is het belangrijk om op het directoraat zelf een goed fundament te leggen, waarbij we onder andere het HRM strategisch plan moeten uitrollen. We hebben een bepaald traject uitgestippeld en het is belangrijk dat ik van tijd tot tijd op de hoogte word gehouden van de progress, omdat wij deadlines en targets hebben gesteld en ik de mening ben toegedaan dat we die targets moeten halen, willen wij een succesvolle uitrolling hebben van ons HRM-systeem.” aldus de minister.
De aangetrokken consultants hebben de ontwikkeling van het kwaliteitsmanagementsysteem gepresenteerd aan de minister van Binnenlandse Zaken, HRM-directie en leden van de HRM-commissie. Het systeem bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder ten eerste Human Resource Planning.
De instelling van het directoraat vloeit voort uit de Roadmap Excellente Overheid, een traject dat samen met het Kabinet van de Vicepresident is uitgezet. De Roadmap Excellente Overheid houdt in het ontwikkelen van een duidelijke herformulering van doelstellingen voor alle ministeries en hun diensten, alsook het herinrichten van alle ministeries tot resultaatgerichte, effectieve en efficiënte organisaties, die daadwerkelijk zichtbaar en meetbaar bijdragen aan de nationale ontwikkeling. De ministeries van Handel, Industrie & Toerisme, Natuurlijke Hulpbronnen en Binnenlandse Zaken hebben ondertussen een volledige Performance Excellence nulmeting doorlopen om hun huidig bedrijfsmodel te toetsen en te herdefiniëren. Hierbij wordt de nadruk gelegd op integratie, innovatie, resultaten en duurzaamheid. De roadmap is uitgezet voor een periode van tien jaren.
-NII-