LVV – Bewustwordings campagne over het gebruik van pesticiden nog gaande

5 December 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 05 december 2019 – In het belang van de gezondheid van mens, dier, plant en milieu dient rekening gehouden te worden met het verantwoord omgaan van pesticiden. Zo moet in acht worden genomen de verval- of houdbaarheidsdatum bij deze middelen, de opslag ervan alsook de verwerking van lege pesticideverpakking. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is continu bezig met het verhogen van de bewustwording bij de burgers over pesticide. Voor verschillende stakeholders zijn reeds bewustwordingssessies georganiseerd, ook voor de jeugd en geïnteresseerden.

Naast gewasbeschermingsmiddelen (landbouwpesticide) voor de landbouwsector om ziekten en plagen (onkruid en insecten) te weren, worden andere insecten dodende middelen ook gerekend tot pesticiden. Repellents, muskietenkaars, vape en ook hondenshampoo tegen kupari’s en luizen zijn enkele van de middelen die de mens haast dagelijks gebruikt. Bij al dit soort middelen geldt, zoals eerder vermeld het verantwoord omgaan ermee, het in acht nemen van de vervaldatum, de opslag en ook de afhandeling van lege pesticideverpakking. De consequenties die hieruit voortvloeien kunnen invloed hebben op de gezondheid van mens, milieu en dier. Bij het niet juist gebruiken en op slaan van de middelen kunnen enkele symptomen opduiken: kortademigheid, huiduitslag, duizeligheid en sommige zijn ook kankerverwekkend (naftaline). Het niet juist opslaan kan zorgen voor lekkage met alle gevolgen van dien. Ook kan het invloed hebben op de effectiviteit van het middel. Zeer belangrijk is dat het etiket in de Nederlandse taal moet staan en de import van elk soort pesticide kan alleen na goedkeuring door het ministerie van LVV.

Het verhogen van de bewustwording onder de burgerij over pesticide is een continu proces. Hiernaast is het ministerie bezig de import, de handel en gebruik van gevaarlijke pesticides zoals Aluminiumfosfide die wordt gebruikt voor te exporteren hout en bulkopslag bij rijstexport te reguleren en de pesticidewet helemaal te vernieuwen naar de hedendaagse ontwikkelingen.

Iedere belanghebbende kan terecht bij het ministerie van LVV voor informatie, training en begeleiding. LVV-minister Rabin Parmessar werkt met zijn staf, om het pesticidebeleid te reguleren voor een gezonde natie.

-NII-