LVV diende verzoek vrijstelling export Sopropo tijdig in

15 December 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 15 december 2019 – Het Ministerie van LVV, heeft samen met de private sector sinds juli 2019 diverse activiteiten uitgevoerd om te kunnen voldoen aan de EU eisen. Hierbij heeft het Ministerie van L.V.V. op 31 augustus 2019 (conform de deadline van de EU) een dossier met technische informatie met betrekking tot het gewas sopropo ingediend bij de EU. Sindsdien is het Ministerie wachtende op een antwoord van de EU voor de vervolgacties.
Berichten als zou het ministerie nalatig zijn geweest, worden niet goed weergeven aan de samenleving. Indien het ministerie de deadline van 31 augustus niet had gehaald, kon zij pas verweten worden dat zij niet op tijd was. De inspanningen gepleegd door de verschillende actoren sinds het aantreden van minister Parmessar, wordt door deze insinuatie te niet gedaan. Het ministerie heeft juist de diverse actoren gevraagd mee te werken aan deze inspanningen en zodoende is er gezamenlijk succes geboekt.
Als uit een onderzoek blijkt dat enige correspondentie is blijven hangen in het diplomatieke verkeer, kan dat niet in de schoenen van LVV worden geschoven. De minister van LVV heeft dit ook aan de actoren medegedeeld, alsook de correspondentie laten zien waarin de EU heeft bevestigd dat het in deze gaat om een omissie.
Het verder verwijten van het ministerie over zaken die zijn blijven liggen zo een 2 jaar geleden, zijn reeds in eerdere berichtgevingen aangehaald en gecommuniceerd met de VEAPS en andere exporteurs waarbij de bewindsman maatregelen heeft getroffen door bedoelde verantwoordelijke te muteren uit zijn functie en een nieuwe leiding aan te stellen. Het ministerie heeft samen met de verschillende actoren alles in het werk gesteld om de deadline van 31 augustus 2019 te halen en dankt hen nogmaals voor de inspanningen.
Tenslotte wacht het ministerie nog altijd op een antwoord vanuit de EU op haar verzoek tot uitstel van de maatregel voor het stoppen van de export van Sopropo naar de EU. Het ministerie roept daarom alle partijen op, de samenleving de juiste weergave te geven met betrekking tot de gezamenlijk gepleegde inspanningen en vraagt de officiële berichtgeving af te wachten.

-Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij-