LVV Minister Parmessar zoekt nieuwe exportmarkten voor Suriname

15 December 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag  15 december 2019 – Minister Rabin Parmessar van het Ministerie van LVV, is reeds geruime tijd bezig nieuwe exportmarkten te zoeken voor Suriname. Hiertoe heeft hij samen met de sector tal van gesprekken gevoerd en hen niet alleen ingelicht maar ook direct betrokken om mee te participeren in deze zoektocht.
Zo kan genoemd worden het bezoek van de diverse ambassadeurs te lande alsook niet-residerende ambassadeurs. In dit kader zijn er bezoeken aan de verschillende landen geweest bijvoorbeeld Frans-Guyana, waarmee reeds gesprekken zijn gevoerd. Barbados heeft reeds belangstelling getoond en er hebben gesprekken
plaatsgevonden in samenspraak met de verschillende exporteurs. Naast deze twee genoemde landen zijn er op dit moment gesprekken gaande met de landen als Canada, Guadelope en Martinique.
De minister vertoeft momenteel in Cuba om de export van rijst voor het jaar 2020 veilig te stellen. Het ministerie doet er alles aan om de input voor de rijstsector zoals ureum zo aantrekkelijk mogelijk te maken en spoedig deze binnen te halen. Deze voorbeelden in de sector waar de Surinaamse economie heel veel aan verdient, zijn slechts enkele die kunnen aantonen dat er niet stil gezeten wordt en dat deze overheid het beste voorover heeft met de agrarische sector. Als natie hebben wij allen de taak om onze export veilig te stellen en zo moeten wij ook samen ervoor zorgen dat andere het niet voor ons verpesten door zich niet te houden aan de gestelde regels.
De bewindsman is er zeker van dat wij stap voor stap er wel komen als wij actief voortgaan met het ondernemen en ons niet uit het veld laten slaan. De wereld schreeuwt om veilig geteelde groente en fruit en als wij ons daarvoor kunnen beijveren, zullen wij die markt kunnen veroveren en onze bevolking alsook die van de exportmarkten kunnen garanderen van veilig geteeld en kwalitatief goed voedsel.

Ministerie van Landsbouw, Veeteelt en Visserij-