Minister Noersalim opent BGA infosessie met religieuze leiders i.v.m. 16 Days of Activism against Genderbased Violence

4 December 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 04 december 2019 – Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken heeft in de Lala Rookh Conference room de informatiesessie met diverse leiders van religieuze organisaties geopend op  Deze infosessie werd georganiseerd door het Bureau voor Gender Aangelegenheden (BGA) van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De minister gaf in zijn openingsspeech aan dat seksueel geweld een onderwerp is dat wereldwijd heel veel zorgen baart en dat het betiteld kan worden als een schending van de rechten van de mens. Verder gaf hij ook te kennen dat de 16 dagen van activisme tegen gender gerelateerd geweld slechts één fractie is van alle mogelijkheden om het geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan.

“Als we met zijn allen iedere dag en een ieder op zijn of haar manier werken aan het bestrijden van die onrechtvaardige daad, dan denk ik dat wij Suriname verder kunnen ontwikkelen tot een rechtvaardige samenleving waarin een ieder veilig en zonder angst kan leven”.

Shiefania Jahangir, onderhoofd van het BGA vindt het belangrijk dat deze groep de juiste tools heeft om huiselijk geweld aan te pakken. “Daarom besteden wij extra aandacht aan deze groep, zodat zij op professionele en adequate manier huiselijk geweld kunnen aanpakken, slachtoffers en plegers kunnen begeleiden”.

De infosessie bestond uit drie presentaties, waarbij de aanwezigen meer kennis met betrekking tot gender en gendergerelateerde begrippen werd bijgebracht. Verder hebben de toehoorders diverse tools aangereikt gekregen bij het herkennen, afhandelen en begeleiding bij eventuele gevallen van huiselijk geweld. Tijdens de laatste presentatie kregen de afgevaardigden meer informatie inzake de juridische mogelijkheden waarop eventueel een beroep op kan worden gedaan bij gevallen van huiselijk geweld.

Elke 25e van de maand maakt het Bureau Genderaangelegenheden (BGA) vanwege Orange Day, er werk van om aandacht te vragen voor huiselijk geweld. Spanningen in de huiselijke sfeer kunnen uitmonden in extreme gevallen. Het BGA is namens het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) voornamelijk gericht op het voorlichten van de samenleving teneinde bewustwording op gang te brengen over huiselijk geweld. Daarbij wordt met het publiek, alsook specifieke doelgroepen, informatie gedeeld.

-NII-