Ministerie van RO staat stil bij geboekte prestaties

30 December 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 30 december 2019 – Het ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft bij de feestelijke jaarafsluiting stilgestaan bij hetgeen het departement heeft bereikt in 2019 en gedurende de zittingstermijn van minister Edgar Dikan (2015 – heden). De bewindsman legde in zijn toespraak de nadruk op het feit dat er nooit eerder zoveel structuur gegeven is aan de organisatie. “Binnen vier jaar hebben wij gerealiseerd wat er in de afgelopen 20 jaar niet gedaan kon worden,” zei de bewindsman. “Het ministerie zal nooit meer zijn zoals het was vóór 2015. De afgelopen viereneenhalf jaar heeft het ministerie een ongekende transformatie ondergaan, die alleen gerealiseerd kon worden door visie, wilskracht, doorzettingsvermogen en politieke wil,” zei Dikan. Hij deelde de eer met de president en vicepresident: “Mijn dank gaat daarom op de eerste plaats uit naar de President, Z.E. Desiré Delano Bouterse, de Raad van Ministers onder leiding van de vicepresident, Z.E. Michael Ashwin Adhin en collega-ministers, die het ministerie de volledige ondersteuning hebben gegeven om zich verder te ontwikkelen,” aldus de bewindsman.

Het ministerie van RO is sinds 2015 uitgegroeid van één naar vier directoraten: Directoraat Regionale Ontwikkeling (DRO), Directoraat Duurzame DDOI, Directoraat Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland (DOASB) en Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland (DAOB). Er vond ook een uitbreiding plaats van twee naar vier parastatalen: Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland (SFOB), het Overliggend Waterschap Multipurpose Corantijn Project (OWMCP), de Stichting Nyun Combé (SNC) en de Stichting Radio Boskopu (SRB). Bij veen olledige bezetting van alle directoraten en parastatalen zal het ministerie 8 directeuren hebben.

In zijn terugblik noemde de minister ook de grote vorderingen op weg naar een definitieve oplossing voor het grondenrechtenvraagstuk, namelijk: een feasible study ter financiering van ‘Integraal Ruraal Ontwikkelingsplan’ (IROP); staatsbesluit inzake district verordeningen om inkomsten van de districten te verhogen; nieuw productief beleid op het gebied van het beheer en exploitatie van gemeenschapsbossen; instellen van dorpsfondsen; renovatie Nyun Combe; renovatie en upgrading Centrale Markt Paramaribo; instelling van keuren voor alle inliggende waterschappen; ingezet proces naar verkiezing bestuur OWMCP.

De minister liet ook weten dat het korps districtscommissarissen sinds de instelling van de bestuursressorten voor het eerst een volledige bezetting kent van alle commissariaten met aan het hoofd een eigen dc.

Niet alleen het goede nieuws werd gedeeld. De minister verzocht het personeel dat zich niet aan de regels houdt dit gedrag achterwege te laten. Het is volgens minister Dikan niet makkelijk om vele zaken die binnen het ministerie gerealiseerd zijn gedaan te krijgen. “Het was tof”, benadrukte hij. De bewindsman zegt dat het een bijzondere uitdaging is geweest om in een periode van crisis te dienen als minister. Ook directeur Frederik Finisie richtte kort het woord tot het personeel. Hij verzocht een ieder zich te blijven inzetten.

De minister zegt dat het nooit eerder in de geschiedenis van het ministerie mogelijk was voor personeel om zoveel carrière te maken binnen de eigen organisatie. De minister bedankte het personeel waarop hij altijd kon rekenen. Hij vroeg vooral het korps van districtscommissarissen om samen met hem erop toe te zien dat er met argusogen wordt gekeken naar spook-ambtenaren, zodat er tegen deze groep opgetreden kan worden. Hij zei tot slot enorm trots te zijn op zijn personeel en staf. Vooral om hun inzet de afgelopen jaren, in het bijzonder in 2019. Hij moedigde het personeel aan om de komende maanden op weg naar de verkiezingen van mei 2020 zich maximaal in te zetten.

-Ministerie van Regionale Ontwikkeling-