Nickerie ook tegen gender-gerelateerd geweld

2 December 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 2 december 2019 – ‘Orange Day vlag wappert hoog in de lucht!’
Het wapperen van de Orange Day vlag is niet alleen te zien in Paramaribo, maar ook in het district Nickerie. Hiermee wil het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) Nickerie samen met het Gender Platform Nickerie (GPN), aandacht vragen voor het vraagstuk van gender-gerelateerd geweld. Vanaf vrijdag 22 november 2019 is als kick-off voor de inluiding van de “Sixteen Days of Activism Against Gender-based Violence” campagne, de vlag gehesen bij het BGA Nickerie. De vlag zal vervolgens elke dag, in de periode van de ‘Sixteen Days of Activism Against Gender-based Violence’, door een lid van het Platform worden gehesen op een andere locatie in het rijstdistrict.
De ‘Sixteen Days of Activism Against Gender-based Violence’ is een wereldwijde jaarlijks terugkerende campagne van de Women’s Global Institute, ondersteund door de United Nations (UN). Het gekozen thema door de UN voor 2019 is “Orange the World: Equality Stands against Rape!”. De campagne begint op 25 november, Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen en eindigt op 10 december, Internationale Mensenrechten dag. Deze data zijn gekozen om te benadrukken dat gender gebaseerd geweld een schending is van mensenrechten.
Het Platform heeft aangegeven dat ook in Nickerie huiselijk geweld dringende aandacht behoeft. Zo blijkt uit data van de Dienst Criminele Informatie Verzorging (DCIV) van het Korps Politie Suriname. In 2016 zijn 143 gevallen van huiselijk geweld in het district Nickerie gerapporteerd, waarvan 109 van de slachtoffers vrouwen waren.
Het BGA Nickerie buigt zich samen met het GPN over huiselijk geweld en andere gender vraagstukken in het district Nickerie. In het Platform zitten 28 overheids-, 16 niet overheidsinstanties en individuen van Nickerie. Met deze activiteit hopen zij de gemeenschap op verschillende plekken bewust te maken over gender-gerelateerd geweld.
Van vrijdag 22 november 2019 tot en met dinsdag 26 november 2019, werd de vlag gehesen op het terrein van het BGA Nickerie en het Centraal Bureau voor Burgerzaken Nickerie. Op woensdag 27 november 2019 was de vlag te bezichtigen bij het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en donderdag 28 november 2019 was dat bij de Technische Dienst van het ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur (OW&C).
Op vrijdag 28 november 2019 wapperde de vlag bij het Districtscommissariaat Nickerie, waar ook de dependance van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer (ROGB) is gevestigd. De komende periode tot en met dinsdag 10 december 2019 zal de vlag achtereenvolgens gaan naar onder anderen het marktterrein, kindertehuis Gaytrie en de Regionale Gezondheid Dienst – afdeling Van Pettenpolder.
-NII-