Overheid streeft naar uitbetaling twk medio 2020

27 December 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 27 december 2019 – De overheid probeert de gelden die ambtenaren met terugwerkende kracht moeten ontvangen, media 2020 volledig uitbetaald te hebben. Ambtenaren hebben deze maand alvast twk over twee maanden ontvangen. In totaal moeten er van 2017 tot 2018, achttien maanden aan twk worden uitbetaald.

Jan Tawjoeram, directeur van het ministerie van Financiën, zegt op basis hiervan tegen het Nationaal Informatie Instituut (NII) dat er dus nog zes maanden moeten worden ingelopen. “Het kan duren tot ongeveer juni 2020”, aldus de directeur, die benadrukt dat de liquiditeiten bepalend zijn en het des regering is of zij steeds een maand wil toevoegen. “Het is de bedoeling dat telkens een maand wordt ingelopen, maar de regering kan gaandeweg de aanwezige liquiditeiten zeggen of zij steeds een maand toevoegt”, benadrukt Tawjoeram, erbij vermeldend dat dit voor de overheid zelf ook goed zou zijn.

Hij legt uit dat de twk wordt berekend op basis van de brutobezoldiging. Het gaat om het verschil na verhoging van het salaris. Voor wat de vakantiegelden aan de ambtenaren betreft legt de functionaris uit dat de landsdienaren tegen de maand juli 96% van hun bezoldiging ontvangen. De berekening van het vakantiegeld geschiedt op een heel andere wijze dan die bij de normale twk op de maandbezoldiging.

Directeur Tawjoeram gaat ook in op de te betalen belasting. Hij wijst erop dat de salarissen met bijna honderd procent zijn toegenomen, waardoor mensen die voorheen beneden de belastingvrije grens zaten, plotseling stijgen naar het niveau boven de belastingvrije grens. Er zal dan ook meer belasting moeten worden betaald. “Het moment dat je meer verdient of boven een bepaalde schijf komt te zitten, ga je meer belasting moeten betalen.” Maar, zegt de directeur, de overheid is reeds bezig om de belastingdruk te lenigen.

-Nationaal Informatie Instituut-