Samenwerking met Canada op het gebied van Moderne Inheemse Mode

10 December 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 10 december 2019 –Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, in samenwerking met de Canadese Ambassade die bij Suriname is geaccrediteerd, heeft workshops ten behoeve van inheemse en tribale vrouwen op het gebied van moderne Inheemse mode gehouden. Technische en financiele ondersteuning is ontvangen van het Canadees Fonds voor Lokale Initiatieven. Op 2 december werd hiermee een aanvang gemaakt.

De workshops werden gehouden op 3 lokaties, te weten Galibi, Witsanti en Klaaskreek met de ondersteuning van een Canadese inheemse mode ontwerpster mw. Angela de Montingny en een jonge Surinaamse modeontwerpster van inheemscreoolse afkomst, Meredith Joeroeja.

Mw. De Montingny, zelf eigenaar van haar eigen kledingmerk “deMontigny”, is de eerste inheemse ontwerpster, die in Zuid Afrika een fashion show heeft georganiseerd. Meredith Joeroeja, ook met haar eigen merk genaamd “Merrymarian”, heeft reeds meegedaan aan enkele internationale mode shows en daarbij diverse awards in de wacht gesleept. Vermeldenswaard is dat de participanten worden getraind in product ontwikkeling, marketing, promotie, sales en branding van hun producten, meer specifiek gericht op textiel, bijouterieën, schoeisel en hoofddeksels. Tegelijkertijd wordt er invulling gegeven aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, meer in het bijzonder SDG 1, 5, 8, 10 en 12.

Middels het ontwikkelen van ondernemerschap wordt een kans geboden aan deze inheemse en tribale vrouwen om hun economische weerbaarheid en stabiliteit te verbeteren.

Voorts wordt een naaimachine overhandigd na elke workshop, als inspiratie en motivatie voor de participanten. In dit kader zijn er reeds naaimachines overhandigd in de dorpen Galibi en Witsanti. De overhandiging is verricht door Ambassadeur Ricardo Panka namens de Minister van Buitenlandse Zaken en mw. Kalima AliJagnarine van de Canadese Ambassade. De vrouwen van Witsanti waren erg ingenomen met de workshop en hebben besloten om in januari 2020 reeds een modevakcursus te beginnen, waarbij de kneepjes zoals aangeleerd zullen worden geimplementeerd.

Ter afronding van de workshops werd een presentatie gehouden tijdens een Fashion Show op zaterdag 7 december 2019 in de Ballroom van Hotel Torarica.

-MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN-