SDG-mechanisme wordt in 2020 geïmplementeerd

2 December 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 2 december 2019 – Het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) hoopt in het verlengde van het project Technical Assistance (TA) to the Ministry of Regional Development (Regionale Ontwikkeling, RO) een mechanisme te ontwikkelen die de districtsplannen moeten vertalen in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG). Het doel is dit instrument vanaf 2020 te implementeren en te gebruiken tijdens reguliere hoorzittingen. Paramaribo is gekozen als pilotdistrict vanwege de gunstige logistieke omstandigheden. Als onderdeel van TA is er op 27 november 2019 een workshop, ‘Districtsplan en SDG’s’ georganiseerd in het Lalla Rook gebouw. Tijdens de workshop is er een introductie gegeven van de SDG-doelen en een evaluatie gepleegd om te kijken in hoeverre deze doelen zijn gerealiseerd. Verder zijn enkele doelen belicht en potentiële projecten besproken.
Directeur Wilco Finisie (Directoraat Regionale Ontwikkeling/ Min RO) sprak de deelnemers toe in de hoedanigheid van voorzitter van het bestuur van TA-project. Hij zegt dat het ministerie heeft gemerkt dat de doelen binnen de districtsplannen, zoals die nu worden gepresenteerd aan de centrale overheid, moeilijk tot helemaal niet meetbaar zijn. Verder beschikken ze niet over een duidelijke ontwikkelingsrichting van een ressort of district. De meeste informatie hebben meer het karakter van reguliere oftewel onderhoudsactiviteiten. Dit model moet de informatie verkregen uit de hoorzittingen omzetten in tastbare plannen. Middels deze workshop wenst het ministerie de bewustwording te verhogen bij diegenen belast met het verzamelen van die input en schrijven van de plannen. ‘We gaan hun capaciteit versterken door ze de technische inzichten te bieden in hoe een hedendaags plan eruitziet en een digitale werkomgeving te introduceren. Hiermee verwachten we ook dat de districtsplannen beter toegankelijk zullen worden,’ aldus directeur Finisie.
Alle actoren die betrokken zijn bij het samenstellen van de districtsplannen waren aanwezig op de workshop. Tot de groep actoren behoren: leden van de districts- en ressortraden, leden van De Nationale Assemblee, medewerkers van Onderzoek, Planning en Monitoring (OPM), medewerkers van de vaste commissie Lagere Organen, medewerkers van het Plan Unit, Regionale organen, Wetgeving Inkomsten en Uitgaven.
-NII-