Seabob commissie krijgt presentatie over de seabob garnaal

12 December 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 12 december 2019 – Thomas Kerkhove, PhD researcher van Ghent University, heeft voor de Seabob commissie een presentatie gehouden over ecologie en genetica van de seabob garnaal in het kustgebied van Suriname. De presentatie werd op woensdag 11 december 2019 gehouden in het SAIS-gebouw, op het hoofdkantoor van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).
Volgens Kerkhove komt de seabob garnaal tot 30 meter diepte in de Atlantische Oceaan voor en vaak genoeg waar er een zandige en modderige oceaanbodem is. Zoutgehalte en luchttemperatuur kan de dichtheid van de seabob garnalen beïnvloeden. De Seabob commissie bestaat uit leden van het ministerie van LVV, Heiploeg Suriname NV, SAIL, Artisanale visserij, Namoona NV en de Kustwacht. Seabob garnaal was tot 1995 niet gewild op de Internationale markt. Door samenwerking van de vangers van dit type garnalen in Suriname, is bewerkstelligd dat het proces van de vangst van de seabob garnalen internationaal is gecertificeerd en op de internationale markt nu de 1e plaats bezet van de meest gevraagde garnalensoort. De seabob garnalen sector levert ook een behoorlijke bijdrage aan de economie van het land en biedt meer dan 1.000 arbeidsplaatsen. Er zijn meer dan 20 boten die een werkgebied van groter dan 12 mijl op zee hebben.
Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft als doel de visserijsector duurzaam te ontwikkelen; de garnalenvangst is onderdeel hiervan. De visserij en met name de garnalensector heeft potentie om te worden uitgebreid. Dit zal zorgen voor een toename van inkomsten voor de staat, alsook uitbreiding van werkgelegenheid. De uitdagingen in deze sector, onder andere de illegaliteit, wordt ook ter hand genomen om de duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen. Minister Parmessar heeft reeds met de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), gesprekken hieromtrent gevoerd. De IMO heeft toegezegd een evaluatiestudie uit te voeren op basis waarvan acties zullen worden opgesteld.
-MINISTERIE VAN LANDBOUW, VEETEELT EN VISSERIJ –