Staatsolie en Kustwacht sluiten waardevolle overeenkomst af

12 December 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 12 december 2019 – Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. en de Kustwacht van Suriname hebben op 12 december 2019 hun samenwerkingsovereenkomst afgesloten. De samenwerking had als doel het verhogen van de veiligheid in Surinaamse wateren tijdens het Nearshore Drillingproject.

Staatsolie en de Kustwacht gingen op 15 maart deze bijzondere samenwerking aan. Als onderdeel hiervan zijn drie kustwachtboten volledig operationeel gemaakt, is er een nieuwe aanmeerfaciliteit gebouwd en is het operationeel- en onderhoudspersoneel verder opgeleid.

In het kader van het Nearshore Drillingproject zijn vanaf 2 april zes exploratieputten geboord voor de Surinaamse kust. Ondertussen is het project zonder incidenten afgerond. Tevens zijn de programma’s van de Kustwacht uitgevoerd. Hiermee zijn beide partijen de overeenkomst nagekomen.

Deze overeenkomst was voor Staatsolie tevens een waardevolle investering die de totale gemeenschap ten goede zal komen. Met een Kustwacht voorzien van voor de job getraind personeel en met goed materiaal is Suriname beter voorbereid om bij elke situatie op zee adequaat op te treden.

-Staatsolie Maatschappij Suriname N.V.-