Startsein voorlichtingscampagne 25 mei 2020

11 December 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 11 december 2019 – Met de onthulling van het logo, de slogan en het verkiezingslied in de Congreshal, is het startsein gegeven voor de landelijke voorlichtingscampagne voor de verkiezingen van 25 mei 2020. Dit startsein is gegeven op dinsdag 10 december. Bij het creëren van de identiteit is rekening gehouden met belangrijke waarden van de samenleving, zoals saamhorigheid en eenheid in verscheidenheid. Deze waarden zullen dwars door de hele verkiezingscampagne merkbaar zijn.

Onthulling
Minister Soewarto Moestadja van Arbeid onthulde namens president Desiré Bouterse, samen met minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken en Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons het logo en de slogan. Meteen daarna werd het verkiezingslied afgespeeld en dansten de Mystikals door de zaal. “Succesvolle verkiezingen hangen samen met een professionele verkiezingsorganisatie. En een professionele verkiezingsorganisatie heeft baat bij effectieve burgereducatie”, zei minister Moestadja voorafgaand aan de onthulling.

Informeren en betrekken
Het accent van de voorlichtingscampagne zal liggen op het informeren en betrekken van stemgerechtigden in stad, district en het binnenland. De interdepartementale commissie Voorlichting Verkiezingen 2020, die op 9 september door minister Noersalim werd geïnstalleerd, is verantwoordelijk voor de campagne en wordt geleid door Daniella Tauwnaar. De commissie bestaat verder uit Marsiane Lingers-Partowidjojo (secretaris) en de leden Jutta Soekarnsingh, Latoya Boetius en Roberto Lindveld.

Innovatief
Minister Moestadja complimenteerde de commissie Voorlichting Verkiezingen met een nieuwe innovatieve aanpak van burgereducatie, waarbij de mens centraal staat, eenheid in verscheidenheid wordt gedemonstreerd en saamhorigheid wordt gepropageerd. Voor minister Noersalim is de dag van 10 december goed gekozen voor de launch van de voorlichtingscampagne. “Het is vandaag de dag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. In artikel 21 lezen we dat eenieder recht heeft om deel te nemen aan het bestuur van zijn land. Lid 2 geeft aan dat eenieder het recht heeft om op voet van gelijkheid te worden toegelaten tot de overheidsdiensten van zijn land. Er wordt in de verklaring ook aangegeven dat de wil van het volk de grondslag zal zijn van het gezag van de regering. Deze wil komt tot uiting in periodieke en eerlijke verkiezingen. De OAS was zeer content en gaf ons complimenten over de verkiezingen van 2015. Dit moet zo blijven en we moeten steeds verder verbeteren”, zegt de bewindsman. Met de voorlichtingscampagne hoopt minister Noersalim dat het percentage van 75% van 2015 kan worden voorbijgestreefd. Assembleevoorzitter Simons heeft in haar toespraak vooral de nadruk gelegd op social media en het onderscheid kunnen maken tussen echt nieuws en informatie die op onwaarheid berust. Een belangrijk uitgangspunt bij de campagne moet volgens haar zijn, dat Surinamers na de verkiezingen uiteindelijk verder moeten met elkaar.

Logo/slogan/lied
Het logo van de campagne bestaat uit een ster met aan de onderkant Su, dat staat voor Suriname en 20 voor 2020. Aan de bovenkant komen de kleuren groen en geel bijna samen in een rode gloed, wat de samenwerking indiceert. De slogan luidt: Jouw Stem Onze Toekomst. Het logo en de slogan zijn gemaakt door CDQ Universal Team onder leiding van Rafick Bottse. Het verkiezingslied is geschreven door Olu Abena en wordt gezongen door Anveny Watson en Janice van Klaveren. Er is ook een multi culti videoclip door het team van CDQ Universal gemaakt, waarin de diversiteit van culturen tot uiting komt.

Speciale programma’s
De commissie Voorlichting Verkiezingen 2020 heeft voor de komende periode speciale promotieprogramma’s in de planning om jongeren effectief te bereiken. Dit geldt ook voor bewustwordingscampagnes in het binnenland, voor vrouwen en mensen met een beperking. Afhankelijk van de doelgroep zullen er verschillende talen worden gebruikt. De afgelopen maanden zijn er verschillende persberichten verschenen over de voorbereidingen, infomercials en sketches geproduceerd en de CBB-website gelanceerd waar kiesgerechtigden hun persoonsgegevens kunnen controleren. Sinds november verschijnt er tweewekelijks een verkiezingspagina in de Ware Tijd en Times of Suriname. Nu de identiteit van de voorlichtingscampagne is gelanceerd, zal de intensiteit van voorlichtingsactiviteiten toenemen.

-NII-