On: 12 December 2019
In: Nieuws
Comments: 0


Donderdag 12 december 2019 –
Op uitnodiging van de Keniaanse minister van Buitenlandse Zaken voor een officieel werkbezoek, heeft een productieve bilaterale bespreking plaatsgevonden. Deze bilaterale bespreking werd gehouden op woensdag 11 december 2019, tussen de bewindsvrouwen, Yldiz Pollack-Beighle en Monica Juma.
Suriname beoogt met dit bezoek concrete invulling te geven aan de bilaterale relatie tussen beide landen, alsmede met de landen van het Afrikaans continent. De ontmoeting komt als resultaat uit het gesprek tussen de presidenten Bouterse en Kenyatta op 26 November jongstleden.
Als tastbaar resultaat uit deze bilaterale ontmoeting zijn de drie documenten getekend, met name een Raamwerkovereenkomst voor Vriendschap en Samenwerking, een overeenkomst inzake Vrijstelling van de Visumplicht voor houders van diplomatieke- en dienstpaspoorten, alsook nationale paspoorten in gebruik bij officiële dienstreizen. Ook het Memorandum van Overeenstemming betreffende de totstandkoming van een Politiek Consultatie Mechanisme tussen de ministeries van Buitenlandse Zaken, werd getekend.
Op kort termijn zal tevens een Niet Residerende ambassadeur van de Republiek Suriname, voor de Republiek Kenia worden benoemd. Ook zal Kenia overwegen in Suriname een ambassade te vestigen.
De geïdentificeerde gebieden van samenwerking tussen beide landen zijn onder andere milieu, handel en economie, voedselveiligheid en driehoek samenwerking op het gebied van landbouw, toerisme, cultureel, onderwijs en capaciteitsversterking, lucht en maritieme connectiviteit, sport en uitwisseling tussen beide volkeren.
Volgens minister Yldiz Pollack-Beighle zal de samenwerking beide landen in staat stellen om hun ervaringen en capaciteiten uit te wisselen op diverse gebieden en kan een betere benutting van de Zuid-Zuid relatie plaatsvinden.
De Keniaanse bewindsvrouw heeft het belang van solidariteit geaccentueerd in het ondernemen van acties op multilateraal vlak.
Voorts is benadrukt door beide bewindsvrouwen dat er niet alleen gewerkt moet worden aan de verbetering van de relaties en het contact tussen CARICOM en Africa, maar ook binnen de relatie ACP-EU en het post-Cotonou traject. De ACP zal een sterkere positie moeten innemen.
De Surinaamse delegatie zal de activiteiten in verband met de viering van de 56ste Onafhankelijkheidsviering van de Republiek Kenia op 12 december 2019 bijwonen.
Suriname en Kenia zijn heel recent, op 24 september 2019, diplomatieke betrekkingen aangegaan en zullen deze relatie gericht verder inzetten ten bate van beide volkeren.

-MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN-