Transformatie toezicht op voedselveiligheid in Suriname

17 December 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 17 december 2019 – De eerste fase van overleg over de transformatie van het regelgevend toezicht op voedselveiligheid, is in Paramaribo afgesloten.

De voedselsector en agro-voedselsector geven hun volledige ondersteuning aan oprichting van één Nationale Autoriteit voor Voedselveiligheid in Suriname.

In navolging van een toezegging die eerder dit jaar werd gedaan door minister Rabin Parmessar, werd op 11 en 12 december een reeks van consultaties over een voorgestelde koers voor de transformatie van het toezicht, afgesloten. Aan deze consultatiesessies hebben vertegenwoordigers van de overheid onder leiding van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en vertegenwoordigers van de voedsel- en agro productiesector deelgenomen.

Deze consultaties maken deel uit van de steun voor capaciteitsopbouw die wordt verleend door het Suriname Agricultural Market Access Project (SAMAP) om de overheid te ondersteunen bij ontwikkeling van een Nationaal Autoriteit voor Voedselveiligheid (NFSA).

De NFSA zou alle autoriteiten van toezicht en beheer op het gebied van voedselveiligheid samenbrengen in één enkel instituut dat bevoegd is om standaarden te ontwikkelen, de naleving en handhaving te waarborgen en de voedselsector en agro-voedselproductiesector te begeleiden in het verbeteren van de voedselveiligheidspraktijken. Dit alles in het belang van de consument en ter ondersteuning van een betere internationale markttoegang voor Surinaamse producten.

Deze inspanning bouwt voort op een eerdere Surinaamse ervaring in de visserijsector, waar een publiek-privaat partnerschap heeft geleid tot het herzien van de regelgeving en de ontwikkeling van een enkel instituut, het Viskeuringsinstituut (VKI) ter ondersteuning van de productiesector; met een efficiënte regelgevende werking die uitgerust is met een gespecialiseerde inspectie- en testcapaciteit.

De eerste consultaties waarin de contouren van de voorgestelde Nationale Autoriteit voor voedselveiligheid zijn geschetst, vond plaats op 11 en 12 december. De vertegenwoordigers van de particuliere sector, waaronder: de Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA), Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA), Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS),

Coöperatie Kwatta, Plaform Agrarische Ontwikkeling Marowijne, Stichting Pluimvee Kwekerscollectief Suriname (PKS) en Suriname Agriculture Forum for Youth (SURAFY) en ook vertegenwoordigers van het Suriname Business Forum (SBF)/Suriname Business Development Centre (SBC) en het ministerie van Regionale Ontwikkeling hebben deelgenomen aan deze consultatie sessies.

Daarnaast waren ook vertegenwoordigers van LVV, het ministerie van Volksgezondheid, het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme betrokken bij deze sessies. Deze ministeries zijn allemaal betrokken bij de oprichting van de nieuwe autoriteit.

Het proces van oprichting van de Nationale Autoriteit voor Voedselveiligheid zal de komende weken worden voortgezet, met de medewerking van de drie betrokken ministeries en de ondersteuning van het SAMAP, een door de Europese Unie gefinancierd project dat door de FAO wordt uitgevoerd.

SAMAP streeft naar het versterken van duurzame landbouwontwikkeling in Suriname, door middel van een meer concurrerende en veilige productie en een betere toegang tot exportmarkten.

-Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij-