. “validatie workshop ten behoeve van de Nationaal Standaardisatie Strategie 2020- 2022”

12 December 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdg 12 december 2019 – Het Surinaams Standaarden Bureau heeft op woensdag 11 december 2019 een validatie workshop gehouden ten behoeve van de Nationaal Standaardisatie Strategie 2020- 2022.

Deze workshop had als doel alle stakeholders c.q. prominente belanghebbenden ten eerste te informeren over het belang van deze driejarige Nationale Standaardisatie Strategie (NSS ) en hen daarnaast de gelegenheid te geven de tot nog toe geïdentificeerde prioriteiten te valideren en waar nodig aanvullingen te plegen. De NSS dient als tool om de ontwikkeling van standaarden zo nauw mogelijk te relateren aan economische, sociale, ecologische en andere prioriteiten van het land.

Het proces van het ontwikkelen van een NSS begint bij de identificatie van de vraag naar Standaarden voor de diverse sectoren/branches in Suriname en eindigt met de publicatie van een officiële NSS, die een lijst van prioriteit standaarden voor ontwikkeling bevat. De NSS omvat eventueel een implementatieplan over een periode van drie jaar (2020 – 2022), met toegewezen middelen die nodig zijn om het plan uit te voeren.

In de periode september – oktober 2019 is er een enquête onderzoek gedaan, waarbij alle stakeholders werden benaderd met het verzoek om de standaarden aan te geven/identificeren, die voor hun sector/branche als zeer belangrijk worden geacht, zodat deze meegenomen kunnen worden in het driejarig NSS.

Tijdens deze validatie workshop is dus het resultaat van voornoemde activiteiten (het concept NSS) aan de stakeholders gepresenteerd, met als doel feedback hierop te ontvangen. Tijdens de sessie werden de stakeholders per sector verdeeld voor het uitvoeren van opdrachten en verwerken van feedback op het NSS. Alle,verkregen feedback op het NSS zal eventueel worden verwerkt in het concept, waarna deze gefinaliseerd ‘zal worden en naar het SSB bestuur worden verzonden voor goedkeuring.-/-