Verdere professionalisering van de Nationale Bloedbank met de invoering van een modern internationaal Bloedbank Informatie Systeem

10 December 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 10 december 2019 – De Nationale Bloedbank van het Surinaamse Rode Kruis heeft op 9 december haar nieuw Bloedbank Informatie Systeem (BIS) in gebruik genomen, welke is gefinancierd door Tullow Suriname BV.

Het Surinaamse Rode Kruis (SRK) biedt al meer dan 75 jaar hulpverlening en diensten aan de Surinaamse gemeenschap. In het algemeen is het streven van de Rode Kruis verenigingen wereldwijd om verbetering te brengen in de gezondheidssituatie van de meest kwetsbare mensen van de gemeenschap. Hierin is een grote rol weggelegd voor de Stg. Nationale Bloedbank van het SRK als de enige bloedvoorzieningsorganisatie in Suriname.
De Nationale Bloedbank (NBB) is dan ook gericht op het leveren van voldoende en veilige bloedproducten aan de ziekenhuizen, waarbij het bloed afgestaan door vrijwillige bloeddonoren wordt verwerkt volgens internationale standaarden.
Een zwak punt in de processen was het oude informatie systeem, welke niet meer voldeed aan de vereisten van een moderne bloedbank. Sommige processen werden zelfs nog handmatig op papier bijgehouden.
De NBB is gestart met een vergelijkende studie enerzijds naar een modern bloedbank informatiesysteem (BIS), bruikbaar in onze setting en anderzijds met een speurtocht naar een partner voor de financiering.
De keus viel op de moderne e-Delphyn software van de firma Hemasoft, die meer dan 25 jaar ervaring heeft met de software en zorg draagt voor meer dan 500 e-Delphyn installaties in meer dan 50 landen.
Tullow Suriname BV werd bereid gevonden om deze belangrijke vernieuwing van de NBB te financieren.

Implementatie van het nieuw BIS zal niet alleen zorgdragen voor professionalisering en verdere automatisering van de processen van Donorwerving, Donoradministratie, Bloedinzameling, Bloedbewerking, Laboratoriumonderzoek en Bloedafgifte, maar betekent ook een verbetering van de efficiency van de financiële processen en de kwaliteitsmonitoring.
Naast de installatie van de software zijn verschillende trainingen verzorgd door de leverancier aan de staf en medewerkers van de NBB voor het optimaal inzetten van de geavanceerde software.
Met het nieuwe systeem is de NBB in staat alle bloedbank processen te koppelen vanaf de eerste oproep van de bloeddonor tot de uitgifte van het bloedproduct aan het ziekenhuis en het systeem is ook vanaf de buitenlocaties te gebruiken, hetgeen zal leiden tot een betere dienstverlening.
Daarnaast kunnen ook de historische gegevens van de donor, zelfs voorkeuren voor contactmethode en dag van bloeddonatie op een veilige manier worden gearchiveerd.
Organisatie van donor werving campagnes en “events’ kunnen geanalyseerd worden op het rendement van elke activiteit, zodat toekomstige activiteiten steeds effectiever kunnen worden, resulterend in vergroting van het donor bestand.

De launch van het nieuwe BIS was in het NBB gebouw op 9 december in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het Ministerie van Volksgezondheid, de Raad van de Bloedvoorziening, de Nationale Transfusiecommissie, de ziekenhuizen, de bloeddonoren en de financierders, Tullow Suriname BV en de Staatsolie Maatschappij Suriname.
Het implementeren van BIS met de financiële ondersteuning van Tullow Suriname BV betekent een duidelijke stap voorwaarts voor de NBB en dus voor de totale Surinaamse samenleving.