Voorbereiding werkzaamheden op Staatsbedrijf Alliance lopen vlot

2 December 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 02 december 2019 – De werkzaamheden op het Staatsbedrijf Alliance voor de uitbreiding van hun aanplant met kokos- en pompelmoesplantjes lopen vlot. Deze zal nuttig worden gebruikt om het staatsbedrijf tot een succesvolle onderneming te maken. Alliance staat bekend om hun citrusproductie en ook voor de productie van verschillende citrusplantmaterialen. Gewasdiversificatie ziet minister Rabin Parmessar als alternatief om de agrarische sector op hoger niveau te brengen. “De vrije arealen van het Staatsbedrijf Alliance dienen goed benut te worden om zo aan de productieverhoging en of diversificatie te werken. Dit zal ten goede komen aan zowel het dorp als het land”, aldus minister Parmessar.
Tijdens een werkbezoek van de bewindsman in september jongstleden aan dit dorp tezamen met zijn staf en stakeholders, zijn ideëen uitgewisseld over hoe Alliance tot bloei te brengen. Hieruit is een actieplan voortgevloeid. Waterkokosnoten zullen worden geplant op een areaal van 10 hectare met als tussengewas oker worden geplant en op 5 hectare zal pompelmoes worden geteeld met als bestemming afzet op de lokale markt. Het personeel van Alliance is sinds oktober bezig met de ontginningswerkzaamheden van de arealen. Het voor pompelmoes bestemde gebied is nu plantklaar. De ontginning van de grond voor kokos en oker aanplant bevindt zich in een afrondende fase. Dat geeft Faisel Kurban, manager van het Staatsbedrijf Alliance, aan.

Rudi Martodikromo, coördinator LVV Regio-Midden en Oost, geeft aan dat zowel de pompelmoes- als kokosplantjes reeds beschikbaar zijn. De pompelmoesaanplanten zijn aangemaakt op de kwekerij van Tamansari, terwijl de kokosplanten landelijk zijn verzameld van verschillende plaatsen. Op schema staat dat in de eerste week van december het transport van de pompelmoes- en kokosmaterialen naar Alliance zal starten en waarbij er zal worden gewerkt in badges. De eerste badges zijn gesteld op 400 pompelmoes- alsook 400 kokosplantmaterialen. Het transport is een intensief proces welke er alsvolgt uitziet: het dragen van de plantjes vanuit de kwekerij te Tamansari met de vrachtwagen naar Montressort en van daaruit worden de plantjes per boot getransporteerd naar Alliance. Voor de okerzaden worden er nog gesprekken gevoerd met stakeholders. Het inplanten van de jonge planten staat voor midden december op schema.-

-NII-