Voorlichting centraal bij 19de Kinderchirurgische missie

2 December 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 02 december 2019 – De 19de Kinder Chirurgische Missie is er dit jaar weer geweest en wel van 18 tot en met 26 november. Dit keer stond het educatieve aspect op de voorgrond en werd de verpleging bijgeschoold in verband met de postoperatieve opvang door de chirurgisch verpleegkundige mevr. Marijke Voskeuil. De kinderchirurg dhr. Drs. Justin de Jong gaf tevens een overzicht van de aangeboren darmafwijkingen.
De eerste avond vond plaats op 21 november in het Academisch Ziekenhuis en had een landelijk karakter. Vervolgens vrijdag achtend 22 november in ‘s Lands Hospitaal voor de verpleging van de Couveuse en de Kinderafdeling. De bijscholing werd heel enthousiast ontvangen en smaakt naar meer klonk het alom.
Deze keer heeft de kinderchirurg dhr. Drs. de Jong voor de zesde keer een operatie techniek uit gevoerd in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), samen met de Surinaamse chirurg mevr. Drs. Anuschka Jewbali, waarbij er via de anus de darm naar onder werd getrokken, de z.g. ‘pull through methode’ bij de ziekte van Hirschsprung. Er is dan geen operatie litteken op de buik. Het gebeurt allemaal via de anus. Dit kan niet altijd op deze manier. Soms zal er nog via de buik geopereerd moeten worden. In het Sint Vincentius Ziekenhuis (RKZ) is er samen met dhr. Drs. Nazir Mohabali geopereerd.
De missie startte in 2007 met de kinderchirurg dhr. Drs. James Wilde en de kinderanesthesioloog mevr. Drs. Aagje de Wit. Aan deze missie doen verder mee de kinderchirurgen mevr. Drs. Robertine van Baren en dhr. Drs. Anton van Dijk uit Nederland. De Surinaamse chirurgen die meedoen zijn dhr. Drs. Nazir Mohabali van RKZ en mevr. Drs. Anuschka Jewbali en dhr. Drs. Armand van Kanten van het AZP.
Om een operatie goed te doen slagen moeten de darmen goed gespoeld worden. Dit darmspoelen werd aan de kinderartsen en verpleegkundigen van ‘s Lands Hospitaal geleerd door de stomaverpleegkundige uit Nederland mevr. Hortance Dragtenstein. Zij kwam toevallig met vakantie en gaf ons pro-deo lessen in 2007. Vervolgens organiseerde ‘s Lands Hospitaal samen met mevr. Dragtenstein 2 keer een landelijke spoelcursus voor de verpleging.
Van belang is dat de kinderchirurgen pro-deo opereren en hun komst wordt mogelijk gemaakt door het Staatsziekenfonds. De coördinatie van de missies vindt plaats door de kinderartsen van ‘s Lands Hospitaal mevr. Drs. Frederika Morpurgo en mevr. Drs. Aartie Hoeblal.-.