Werkgroep Kiezerslijsten voert gesprekken met focal points

22 December 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 22 december 2019 – De werkgroep Kiezerslijsten heeft de eerste stap gezet om de wettelijke Terinzagelegging (TIL) te organiseren. De TIL is bij wet vastgesteld en zal geschieden in de periode 14 februari t/m 15 maart 2020. Het is een gelegenheid voor kiesgerechtigde burgers om te controleren of hun persoonsgegevens correct zijn opgenomen in het kiezersregister.
Naast de Bureaus voor Burgerzaken zullen bij de commissariaten en externe (mobiele) locaties de mogelijkheid aan kiesgerechtigden worden geboden hun gegevens te controleren.

In de periode 16 december tot en met 19 december zijn er gesprekken gevoerd met de focal points van de verschillende commissariaten. Daarbij zijn verschillende punten die cruciaal zijn voor een vlot verloop van de TIL besproken. De gesprekken gingen onder andere over de locaties, de voorwaarden waaraan die locaties moeten voldoen (z.a. ligging en toegankelijkheid), de bemensing van de verschillende posten en de voorwaarden waaraan de geselecteerde ambtenaren moeten voldoen. Aan hun is ook voorgehouden dat zij een begroting moeten opstellen. Dit zegt Doreen Brei, lid van de verkiezingswerkgroep Kiezerslijsten. Het personeel voor de verschillende locaties zal ook worden getraind, in januari.

Als bij het controleren onvolkomenheden worden ontdekt in de persoonsgegevens kunnen burgers ter plekke een verzoekschrift invullen en indienen. De wettelijke TIL is belangrijk voor de kiesgerechtigden omdat zij tot de laatste dag de gelegenheid hebben om correcties van hun persoonsgegevens door te geven. Alle wijzigingen die daarna plaatsvinden, worden niet meegenomen op de finale kiezerslijst. Een praktisch voorbeeld is dat, mocht een kiesgerechtigde naar een andere ressort zijn verhuisd en hij/zij geeft de administratieve verhuizing pas na de wettelijke TIL aan, kan hij/zij niet in het nieuw ressort naar de stembus. De gegevens die tot de laatste dag van de TIL zijn geconfirmeerd, zijn de gegevens die gelden bij de verkiezingen in mei 2020.

-Ministerie van Binnenlandse Zaken-