2030 Ontwikkelingsagenda en realisatie SDG’s in focus bij regering

17 January 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 17 januari 2020 – Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft met de ondersteuning van Canada een 9-daagse training verzorgd. Suriname zal in 2021 een eerste vrijwillige rapportage plegen naar de VN (lidlanden) toe inzake de progressie betreffende de implementatie van de SDG’s. Deze exercitie behelst enorm veel voorbereiding ten aanzien van het informeren en betrekken van alle actoren, evaluatie van de stappen die reeds zijn ondernomen in Suriname door de ministeries en alle relevante stakeholders met betrekking tot de projecten die zijn uitgevoerd.

Het doel van deze training was daarom mede gericht op het vergroten van het bewustzijn van de verschillende doelgroepen op het gebied van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen oftewel de Sustainable Development Goals (SDG’s).

De heer Terence Mac Rae, een deskundige uit Canada, is tijdens de training ingegaan op de achtergrond en het onstaan van deze doelen, de indicatoren en de gestelde targets.

De SDG’s zijn opgesteld door de verschillende landen en vormen een agenda voor de hele wereld. Het ligt in de bedoeling dat elk land werkt aan de realisatie van de gestelde doelen in de periode 2015-2030.

Drie SDG’s zijn specifiek gericht op het klimaat, welke geheel aansluiten op de aspiraties van Suriname om de status van meest beboste land ter wereld te behouden. Andere hele belangrijke SDGs betreffen de bestrijding van armoede, toegankelijk maken van gezondheidszorg en de bestrijding van armoede. Zaken die zeer relevant zijn voor de Regering in het kader van de sociale agenda.

De SDG’s zijn tevens gekoppeld aan het Ontwikkelings Plan (OP) 2017-2021 voor effectieve monitoring van gestelde targets.

Alle ministeries, in het bijzonder de ministeriële plan units en andere relevante functionarissen, evenals vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de vakbeweging en NGO’s hebben geparticipeerd aan de training.

-NII-