CELAC gaat decennium van hernieuwde hoop in

11 January 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 10 januari 2020 –De CELAC installatie vergadering ten behoeve van de Mexicaanse Regering, welke voor het jaar 2020 het roer overneemt, heeft plaatsgevonden. Dit gebeurde op 8 januari 2020 te Mexico-City.
De vergadering is bijgewoond door vertegenwoordigers van meer dan 30 lid landen en kan als succesvol bestempeld worden.
Uit de verschillende toespraken is naar voren gekomen dat de eenheid en samenwerking binnen CELAC in dit nieuwe decennium moet voortgaan op basis van solidariteit en coöperatie.
Het door de nieuwe CELAC voorzitter voorgestelde, 14 punten tellende werkplan, is goedgekeurd en heeft de volledige toezegging tot ondersteuning gehad.
Het plan bevat onder meer samenwerking op de gebieden van toerisme, milieu en mitigatie van de effecten van klimaatverandering, handel, connectiviteit, corruptiebestrijding, wetenschap, innovatie, capaciteitsversterking en multilaterale coöperatie.
Minister Yldiz Pollack – Beighle heeft in haar toespraak sterk de nadruk gelegd op de facetten van onder andere eenheid, solidariteit, samenwerking onder de leden omdat een dergelijke houding slechts kan bijdragen tot de verdere ontwikkeling van de regio en haar burgers.
Suriname heeft voorts benadrukt dat de Latijns Amerikaanse en Carïbische Regio een zone van vrede moet blijven en daaraan zal elk lid van deze gemeenschap een bijdrage dienen te leveren.
De inaugurele vergadering van de CELAC heeft in 2010 in Mexico plaatsgevonden. Het voorzitterschap van Mexico wordt daarom als historisch bestempeld om de organisatie in dit nieuwe decennium te revitaliseren.

De President van Mexico heeft in zijn toespraak o.a. benadrukt dat de integratie van de Latijns Amerikaanse en Caribische Regio een belangrijke opgave is en dat eenheid, dialoog en solidariteit belangrijke aspecten zijn daarbij. Het voorgaande met inachtneming van de fundamentele principes van soevereiniteit en de niet inmenging en non- interventie in interne aangelegenheden van Staten.
Voorts zijn in de marge van deze ministeriële CELAC vergadering bilaterale gesprekken gevoerd door de minister van Buitenlandse Zaken van Suriname met de respectieve ministers van Buitenlandse Zaken van Argentinië, Cuba en Peru.

-MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN-