Keuring van groente en fruit nog altijd verplicht

29 January 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 29 januari 2020- Op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is het op de afdeling Plantenbescherming en Kwaliteitskeuringen een dagelijkse komen en gaan van vertrekkende reizigers. Deze reizigers melden zich aan voor de keuring van hun groente en fruit.

Om de landen aangesloten bij de Europese Unie, EU, beter te beschermen tegen schadelijke organismen, zijn er nieuwe regels voor iedereen die plantaardig materiaal verhandelt, importeert en/of exporteert. De invoering van deze nieuwe regels zijn per 14 december 2019 ingegaan en gelden voor alle landen die handelen met de EU, dus ook voor Suriname. Voor de uitvoer van alle planten- en of plantmateriaal is een fytosanitair certificaat vereist.

Het is verboden om verse groenten, bijv. sopropo, antroewa, peper en boulanger mee te nemen of te posten. Ook bepaalde vruchten zoals pommerak, pommeroos, Curaçaose appel, sapotille, sterappel en andere fruitsoorten, waarvan bekend is dat

ze fruitvlieg kunnen bevatten, zijn verboden. Indien de groente is verwerkt, ingevroren of geblancheerd, mag het wel worden meegenomen. Zuurgoed is wel toegestaan.

Sinds de nieuwe regels van de Europese Unie (EU) zijn reizigers verplicht een fytosanitair certificaat bij zich te hebben als zij voornemers zijn om producten mee te nemen. Ter voorkoming dat uw groente en fruit worden ingenomen op Schiphol of een ander EU luchthaven, doet het ministerie van LVV een dringend beroep op een ieder die zulks wenst mee te nemen, contact te maken met de afdeling Plantenbescherming aan de Letitia Vriesdelaan nummer 10. De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 08:00 uur tot 11:00 uur, de kosten voor de keuring bedraagt SRD.31,51. Deze dienst is ook telefonisch te bereiken op de nummers 479112 toestel 1218 of via 426832.

Vermeldenswaard is dat op de Johan Adolf Pengelluchthaven men ook groente en fruit kan kopen. Een inspecteur van de dienst Plantenbescherming verstrekt ter plaatste een fytosanitair certificaat voor uw aankoop. Het ministerie attendeert reizigers erop om niet op de dag van vertrek hun producten aan te bieden voor keuring, maar liever de dag ervoor. “Laat u zich goed informeren alvorens u het e.e.a. aanbiedt voor keuring. Het is namelijk een vereiste dat de botanische naam van het product vermeld wordt op het certificaat. Indien u dat niet weet zal dat alleen maar voor oponthoud zorgen.

Het ministerie van LVV heeft zich te houden aan de door de Europese Unie uitgevaardigde regels en doet er alles aan om zo goed als mogelijk de diensten aan te bieden naar de gemeenschap toe. Het hebben van een fytosanitair certificaat voor alle plantaardig materiaal is verplicht gesteld bij nationale wetgeving en wel G.B. 1936 no.77

-NII-