Landbouwvoorlichters Saramacca voeren werkzaamheden op

24 January 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 24 januari 2020 – In opdracht van minister Rabin Parmessar van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, zijn de landbouwvoorlichters intensief bezig voorlichting te verstrekken aan alle landbouwers.
Ook in Saramacca dat bekend staat als agrarisch district is de voorlichting opgeschroefd.

De veldbezoeken van de voorlichters worden door de landbouwers zeer op prijs gesteld, vaak genoeg zijn zaken geconstateerd die verbeterd kunnen worden. De landbouwers worden gewezen op onder andere het verantwoord gebruik van pesticiden. Hierover worden tijdens de bezoeken ook folders verstrekt. Ook worden er gesprekken gevoerd over de uitvoering van de Good Agriculture Practices (GAP). Eveneens worden de landbouwers van advies voorzien en bij eventuele vragen van hen, wordt samen bekeken hoe het e.e.a. het best aangepakt kan worden.
De agrariërs die tot nu toe bezocht zijn, worden ook ingelicht over bermbeplanting.

Tot nog toe is gebleken dat men goed gebruik maakt van de aanwezigheid van de landbouwvoorlichters. Ook de landbouwvoorlichters verruimen hun kennis tijdens deze veldbezoeken.

Minister Rabin Parmessar blijft wijzen op de noodzaak van het zichtbaar zijn van de landbouwvoorlichters op het veld. Hij geeft aan dat de agrariërs de grote doelgroep is van het ministerie van LVV. “Zij voeren hun werkzaamheden uit op het veld, daar is het werkgebied van agrariers dus daar moeten de landbouwvoorlichters zijn. De agrariers rekenen op ons, wij moeten naar de agrariërs toe en hun met raad en daad bijstaan”. De juiste en tijdige rapportage is van cruciaal belang. Op grond van deze rapportage kan het ministerie nagaan als het beleid moet worden aangepast.

-NII-