Minister Akiemboto: Binnenland in 5 jaar voorzien van elektriciteit

3 January 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 03 januari 2020 – Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) heeft een plan uitgewerkt om de komende drie tot vijf jaar het binnenland volledig te voorzien van elektriciteit. De verschillende dorpen zijn in kaart gebracht en de status is ook bekeken. Deze informatie deelt NH-minister Sergio Akiemboto in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut. Elektrificatie voor het binnenland vindt de minister een zeer belangrijke kwestie. We weten hoe moeilijk het is als we in Paramaribo enkele uren zonder stroom zitten.
Tijdens het gesprek gaat de bewindsman in op de beleidsgebieden van zijn ministerie. Voor het beleidsgebied energie zijn er 3 prioriteiten vastgesteld die zullen resulteren in het realiseren van de doelen van het ministerie. “Op het gebied van energie hebben wij elektrificatievoorziening van het binnenland, invulling geven aan onze Energie Autoriteit Suriname en straatverlichting landelijk”, aldus de minister.
De minister geeft verder aan dat het energieproblematiek het binnenland reeds decennialang teistert. Anno 2020 zijn er nog gebieden die energie moeten ontberen, dit terwijl het een zeer belangrijke randvoorwaarde is voor het realiseren van ontwikkeling, zegt de bewindsman. “Ook al heb je mineralen en ertsen. Als je geen elektriciteit hebt ga je ze niet kunnen verwerken. Wil je investeren in de gezondheidssector. Je moet om een ziekenhuis met moderne faciliteiten op te zetten stroomvoorziening hebben. Ook voor scholen en het toepassen van ICT in het onderwijs.”
De minister geeft vervolgens een uiteenzetting van de activiteiten die in uitvoering zijn. In verschillende gebieden in het binnenland zijn van overheidswege initiatieven genomen ten behoeve van de elektrificatie voorziening. In het Boven Suriname gebied komen 50 dorpen in aanmerking. Dit project door middel van een creditline vanuit India uitgevoerd. Ook is er een project in uitvoering waarbij een schenking is gegeven door IDB voor 11 dorpen in het boven Suriname gebied om voor de stroomvoorziening te zorgen. Verder wordt er met ACT ook gewerkt aan de stroomvoorziening in inheemse dorpen. In Pikin Slee en Guyaba wordt in samenwerking met Power China gewerkt aan het plaatsen van zonne-energiesystemen.
Minister Akiemboto zegt verder dat er gesprekken worden gevoerd met Caricom voor een grant van 2 miljoen US-dollar om 3 tot 4 dorpen te voorzien van elektriciteit. “Ook is gekeken met andere particuliere organisaties om naar onze wensen dit vraagstuk aan te pakken. Het heeft allemaal te maken met een lange periode van voorbereiding. Dit houdt voornamelijk in het optimaal verzamelen van data, hetgeen aardig wat geld kost. Dit is alles noodzakelijk om te voldoen aan de voorwaarden van de financierder. Het is een kwestie van tijd om hieraan invulling te geven”, aldus de bewindsman.
De regering is voornemens om straten op het totale grondgebied van Suriname te voorzien van straatverlichting. Het gaat om bestaande, zowel nieuwe woongebieden, zegt de minister. “Er is een openbare aanbesteding geweest voor bedrijven voor de aanschaf van materiaal. Het is de bedoeling om in het begin van 2020 een aanvang te maken met dit project.” Ten aanzien van de Energie Autoriteit Suriname zegt minister Akiemboto dat er nog posities moeten worden ingevuld. De wet is reeds afgekondigd. De uitvoeringsbesluiten zijn er al. “Met de raad van toezicht zijn we bezig uit te kijken naar een kandidaat om de autoriteit te trekken, om ervoor te zorgen dat de energiesector optimaal wordt gereguleerd. Energie is de belangrijkste voorwaarde voor ontwikkeling. Zonder energie kan je het vergeten. We hebben de potentie voor hernieuwbare energie. We hebben zon, wind en water. Wij moeten zeker weten gaan investeren, om deze bronnen optimaal te benutten.”
-NII-