Ministerie pakt stagnatie aan bij operationalisering Fonds Ouderschapsverlof

17 January 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 17 januari 2020 – Het heeft iets meer tijd gevergd dan aanvankelijk gedacht om het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof operationeel te maken. Dit is de reden waarom de deadline niet is gehaald om het Fonds in november 2019 te operationaliseren. De voorbereidende werkzaamheden hiertoe verkeren intussen in een vergevorderd stadium. De opgetreden stagnatie bij het opstarten van het fonds vormt echter geen stremming op de “Wet Arbeidsbescherming Gezin” die al in werking is getreden.

Het ministerie benadrukt dat de werkgever het ouderschapsverlof moet verlenen aan zijn werknemer overeenkomstig de wet, indien de werknemer dat wenst. Het ministerie is ervan bewust dat de werknemer nu voor een dilemma staat bij het opnemen van het verlof aangezien de doorbetaling nog niet kan worden geëffectueerd door de ontstane situatie. Indien de werknemer in deze situatie ervoor kiest om het ouderschapsverlof op te nemen zal dat zonder doorbetaling geschieden. Doorbetaling met terugwerkende kracht zal ook niet mogelijk zijn omdat het fonds de maandelijkse bijdragen van zowel werkgever als werknemer ook niet met terugwerkende kracht zal laten geschieden. Het Fonds heeft wettelijk tot taak het zorgdragen voor doorbetaling van loon. Indachtig de ontstane situatie legt het ministerie thans de laatste hand aan de benodigde formaliteiten voor de opstart van het fonds, opdat uitvoering gegeven kan worden aan de taken van het fonds.

Reeds geldende regelingen ter financiering van het doorbetaalde zwangerschaps- en bevallingsverlof en het vaderschapsverlof op grond van een collectieve arbeidsovereenkomst, reglement of een andere arbeidsvoorwaardenregeling blijven van toepassing. Het Fonds zal spoedig de ingangsdatum van de eerste bijdragen van de werkgevers en de werknemers bekendmaken en de ingangsdatum van het doen van aanvragen voor doorbetaling.

-Ministerie van Arbeid-