President Bouterse: “Suriname niet langer land van gemiste kansen”

13 January 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 13 januari 2020 – “Ik hoor vaak “Suriname is het land van de gemiste kansen.” Met deze olievondst doe ik een beroep dat het de laatste keer zal zijn dat men dit zal zeggen.” Zo sprak president Desiré Bouterse op vrijdag 10 januari tijdens een kadermeeting van zijn politieke organisatie. Volgens het staatshoofd heeft de Almachtige Suriname gezegend met niet alleen een significante olievoorraad, maar ook een onvoorstelbare hoeveelheid gas in de bodem. Wat volgens hem nu nodig is, is: samen bundelen, de handen ineen slaan, uit fouten leren, kijken naar de toekomst en de uiteengezette missie volgen. “Dan mag dit niet misgaan”, aldus de president die elke Suriname oproept om achter de missie te staan. “Het is geen NDP- of fractie aangelegenheid, maar een nationale zaak”, voegde hij eraan toe.

Hoewel er volgens de regeringsleider nu gesproken kan worden over het Bakhuys-project, ontsluiting van het binnenland, vliegvelden en zeehavens, is het zaak dat een belangrijk deel van de middelen uit de oliesector in het Spaar- en Stabilisatiefonds gestopt worden. Hiermee moet ervoor gezorgd worden dat ons onderwijs, volksgezondheid en infrastructuur verbeterd en gemoderniseerd worden. “We hebben verschrikkelijk veel werk”, aldus de president.

Hij ging ook in op zijn laatste gesprek met bedrijfsleven in het kader van de informatiesessies betreffende de overname van de Afobaka-stuwdam. Volgens de

president hebben de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven terecht de opmerking gemaakt over een gebrekkige communicatie van de regering met deze groep. “Als regeringsleider voel jij je aangesproken, maar wat waar is is waar”, zegt president Bouterse. Volgens hem moet het moment van de olievondst daarom worden aangegrepen om alle terzake deskundigen bijelkaar te brengen om te kijken hoe de olievondst verder georganiseerd kan worden en structuur kan worden gegeven. Het is, aldus het staatshoofd, zaak dat Suriname er maximaal profijt van gaat hebben.

-NII-