Suriname maakt nuttig gebruik van door India geboden financiƫle mogelijkheden

17 January 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 17 januari 2020 – Suriname maakt nuttig gebruik van financieel-economische mogelijkheden via haar samenwerkingspartner, de Republiek India. Ter ondersteuning van de uitvoering van nationale ontwikkelingsprioriteiten is het voor het ministerie van Buitenlandse Zaken van belang om potentiĆ«le en strategische samenwerkingspartners te identificeren. India heeft deze potentie en mede in het kader van de Zuid-Zuid Samenwerking en het belang van donordiversificatie wordt optimaal gebruik gemaakt van de door India afgesproken mogelijkheden.

Belangrijke programmaā€™s die Suriname thans gebruikt, zijn onder andere: 1.De Kredietlijnen en 2.Het Small Development Assistance Programme, ook bekend als schenkingsprogrammaā€™s, grants, van India voor kleine gemeenschapsontwikkelingsprojecten van de overheid.

Beide programmaā€™s worden nuttig ingezet als financieringsinstrument voor duurzame ontwikkeling, getuige de projecten die afgerond, lopend en in voorbereiding zijn. Deze programmaā€™s hebben evenwel hun voorwaarden en noodzakelijke processen. Hiermede dient rekening gehouden te worden, zodat duurzame uitvoering, uitkomst en doelen gegarandeerd zijn.

Voor wat de Kredietlijnen van India betreft, zijn projecten in uitvoering via en in voorbereiding op diverse niveaus en samenwerkingsverbanden. De Kredietlijnovereenkomsten worden via de Exim Bank of India uitgevoerd en getekend door de minister van FinanciĆ«n. Er is voorts een ā€œStuurgroep Kredietlijn Indiaā€ die bestaat uit vertegenwoordigers van het Kabinet van de President, het Kabinet van de Vicepresident, de ministeries van FinanciĆ«n en Buitenlandse Zaken en het specificieke vakministerie, afhankelijk van de projectaanvraag.

Een belangrijke voorwaarde is dat 75% van de projectwaarde dient te bestaan uit goederen en/of diensten afkomstig uit India. Naast het feit dat de financieringsvoorwaarden concessioneel zijn, kan bij de voorbereiding en uitvoering van een project gebruik worden gemaakt van de technische kennis waarover India beschikt en die ondersteunend is voor de capaciteitsversterking van de projectaanvragen Ć©n Suriname. Thans zijn vier projecten in uitvoering en enkele in voorbereiding, te weten: 1.EBS-transmissieproject, 2.service en

onderhoud van drie Chetak helikopters, 3.rehabilitatie en upgrading van de Melkcentrale en 4.elektrificatie door middel van zonne-energie voor 50 dorpen in het binnenland.

Op het gebied van het Small Development Assistance Programme (Grants zijn er projecten afgerond en recent is tijdens de Caricom-India Summit van 25 september 2019 met de premier van India afgesproken dat elk soeverein lidland van de Caricom tot een bedrag van US$ 1 miljoen aan gemeenschapsontwikkelingsprojecten mag indienen. De uitvoeringsperiode is twee tot drie jaar en de schenkingswaarde per project is maximaal USD 70.000. Verder is de financiering gefaseerd. De specifieke voorwaarden hierover zijn in oktober 2019 gecommuniceerd door India, op basis waarvan het ministerie een projectprofiel/format heeft voorbereid die is gecommuniceerd naar relevante stakeholders.

In samenspraak met relevante stakeholders (diverse ministeries en het Bureau van de First Lady) zijn circa 20 potentiĆ«le projectvoorstellen geĆÆdentificeerd, die thans worden uitgewerkt en vervolgens zullen worden aangeboden aan de ambassade van India hier te landen en de Surinaamse ambassade in India. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is in continue overleg met de aanvragers en de ambassade van India om te garanderen dat de projecten een duurzaam karakter hebben. Suriname heeft ook andere programmaā€™s en samenwerkingen met India lopen, waarmee andere functionarissen belast zijn, maar ook zeker bijdragen aan Surinameā€™s ontwikkelingsprioriteiten.

-NII-