Suriname op alert voor Coronavirus; stelt Plan van Aanpak op

26 January 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 26 januari 2020 – Recentelijk is door de WHO (World Health Organization) vastgesteld dat een nieuw virus (nCoV), dat overeenkomsten heeft met het SARS-virus en MERS-Virus, in China, Zuid-Korea, Thailand, Japan, Australië, VS en nu ook in Europa (Frankrijk) is uitgebroken. Deze nieuwe variant van het virus kan leiden tot serieuze longproblemen. Inmiddels zijn er al 1400 mensen geïnfecteerd met de zogeheten Coronavirus en 41 personen zijn hieraan overleden. In Suriname zijn er nog geen officiële meldingen gedaan van besmetting met het nieuwe virus. Het Ministerie van Volksgezondheid is op alert, heeft een Plan van Aanpak met deskundigen en partners opgesteld en vraagt de totale samenleving om deze preventieve maatregelen in acht te willen nemen.
Omdat er nog weinig bekend is over dit nieuwe virus, is het belangrijk dat de Surinaamse bevolking op de hoogte is van de potentiele gevaren hiervan. Het Ministerie van Volksgezondheid zal samen met de bevolking en alle zorgverleners alle preventieve maatregelen in acht moeten nemen om een optimale gezondheidszorg in Suriname te garanderen en besmetting te voorkomen. Coronavirussen zijn zoönotisch: dit betekent dat het virus van dieren op mensen kan worden overgebracht. De WHO heeft aangegeven dat het virus ook overgedragen kan worden van mens op mens.
Het ministerie is zich van bewust dat dit virus ook Suriname binnen kan komen. Het is van eminent belang om dit gezamenlijk in te dammen. Volksgezondheid heeft een Plan van Aanpak in werking gesteld dat ingaat wanneer een melding wordt gemaakt van een vermoedelijke case uit een hoog risicogebied. Deze melding geschiedt via een internationaal digitaal systeem. Met haar partners binnen de verschillende sectoren is er afgestemd, dat alle passagiers met een recente reisgeschiedenis uit de risicogebieden gescreend zullen worden op hun temperatuur. Ook met de diverse luchtmaatschappijen zijn er afspraken gemaakt: passagiers die komen uit een hoog risicogebied zullen eerst gescreend worden alvorens ze instappen in het vliegtuig naar Suriname. Zelfs als een reiziger uit een hoog risicogebied komt en geen symptomen van dit virus vertoont, wordt volgens procedure een record locater ingevuld ter plekke. Hierdoor kan de afdeling
Epidemiologie van het BOG zo een reiziger blijven volgen op eventuele symptomen.
Indien er sprake mocht zijn van een eventueel besmette reiziger, zullen de Port Health Officiers van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) volgens het WHO-protocol handelen. De passagier wordt geïsoleerd, ondervraagd en onderzocht om vervolgens verdere stappen te ondernemen. Ook naar de NCCR, RGD, ziekenhuizen en overige medische dienstverleners zijn de richtlijnen gegeven voor transport, opvang en behandeling van een geïdentificeerd geval, zodat verdere besmetting voorkomen kan worden.
Een ieder moet oplettend zijn. Enkele preventieve maatregelen die u zelf kunt treffen, zijn: vaak handen wassen, contact vermijden met personen die griepachtige symptomen vertonen alsook zieke veestapels en wilde dieren. Bij het hoesten en niezen liever wegwerp tissues te gebruiken en deze gelijk in de afvalbak wegdoen. Indien er sprake is van koorts, kortademigheid, hoest en andere longproblemen of u hebt recent een van de risicogebieden bezocht, meld u zich gelijk aan bij de huisarts of te bellen naar de hotline van het BOG op 178.

-BOG-