Aanpassing verkeerssituatie Kwassiestraat

6 February 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 06 februari 2020 – Nabij de Kwassiestraat, zijstraat van de Kwattaweg ter hoogte van de Munderweg, ontstaan er dagelijks verkeerscongesties mede vanwege verkeer dat onder andere vanuit de Kwassiestraat rechtsaf de Kwattaweg op willen gaan richting het centrum van Paramaribo.

Ten behoeve van de aanpak van dit probleem zal ingaande vrijdag 7 februari 2020 om 7:00 uur de verkeerssituatie van de Kwassiestraat worden aangepast. De aanpassing zal gelden voor een periode van de dag zoals onderstaand is aangegeven.

Het gedeelte van de Kwassiestraat, gelegen tussen de Linnaeusstraat en de Kwattaweg, zal gesloten verklaard worden voor het verkeer komende vanuit de Linneausstraat en het verkeer komende vanuit de Abraham Samsonstraat met uitzondering van politie-, brandweer- en ambulancevoertuigen.

Het verkeer komende vanuit de Linneaussstraat richting de Kwassistraat zal dus verplicht rechtsaf moeten gaan richting de Abraham Samsonstraat.

Deze maatregel zal gelden van maandag tot en met zaterdag van 07.00u tot 18.00u behalve op zon- en feestdagen. Het e.e.a. zal middels verkeersborden en onderborden (tekstborden) worden aangegeven

Het zal tevens verboden zijn voor het verkeer op de Kwattaweg, komende vanuit de richting van de Kernkampweg, om vanuit de Kwattaweg rechtsaf te slaan richting de Kwassiestraat. Deze maatregel is echter een permanente maatregel.

De gewijzigde verkeerssituatie zal door middel van verkeersborden worden aangegeven.

Het ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie vraagt de gemeenschap rekening te houden met de gewijzigde verkeerssituatie.

-NATIONAAL INFORMATIE INSTITUUT-