Delfstoffen Instituut moet research weer van de grond brengen

2 February 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 02 februari 2020 – Met de komst van het Delfstoffen Instituut Suriname (DIS) zal research in de delfstoffensector weer van de grond moeten komen in Suriname. Clyde Griffith die voor het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) de projectmanager is van het Delfstoffen Instituut Suriname zegt tegenover het Nationaal Informatie Instituut (NIS) dat onderzoek in de beginjaren van de Geologische Mijnbouwkundige Dienst (GMD) een van de sterkste kanten van deze dienst was. “Maar dat is gaan vervallen, nu willen we dat weer gaan opzetten”, aldus de projectmanager.

Hij zegt dat research belangrijk is voor het aangaan van contracten met multinationals. Ook is het van belang voor het diversificeren van de mijnbouwsector. Het DIS moet ervoor gaan zorgen dat Suriname naast bauxiet, aardolie en goud ook andere mineralen kan gaan exploiteren. Griffith geeft aan dat er braakterrein is voor research. In de praktijk gaat het erom dat geologen het veld ingaan en data verzamelen. Afhankelijk van de delfstof wordt nagegaan of die in winbare proporties voorkomt, voor verkoop geschiikt is en op basis daarvan worden dan multinationals aangetrokken. Volgens de projectmanager is dit ook de meerwaarde van het op te zetten instituut. “We hebben nu twee goudbedrijven, maar we kijken ook uit naar een koperbedrijf,” aldus Griffith, die eraan toevoegt dat diamant momenteel ook in trek is. Daarnaast blijft bauxiet een belangrijk item. Indien de recente bewezen gasvoorkomens commercieel gewonnen kunnen worden, zal de mogelijkheid worden bekeken of er bauxiet in West Suriname geexploiteerd kan worden.

Het ligt in de bedoeling dat het DIS zich gaat bezighouden met regulering van de mijnbouwsector. Het instituut zal niet alleen concessive-aanvragen afhandelen, maar ook de monitoring van de sector ter hand nemen. Daarnaast zal men ook adviserend zijn naar de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, die dan het beleid uitstippelt.

NH-minister Sergio Akiemboto zegt dat het projectteam voor het opzetten van het Delfstoffen Instituut al in place is. Griffith is aangetrokken om het proces te leiden. Verder is de financiering reeds goedgekeurd door de Wereldbank. De bewindsman benadrukt dat voor het ordenen van een samenleving er sterke instituten nodig zijn. Met het Delfstoffen Instituut wil de regering dataverzameling en onderzoek die door de GMD werden gedaan, naar een hoger niveau tillen. Het instituut zal ondersteunend zijn naar de overheid bij het formuleren van beleid en adviseren bij onderhandelingen. De aansluiting van Suriname bij de Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), waarvoor onlangs het tweede rapport is opgeleverd, moet ook in het kader van beter beleid in de mijnbouwsector gezien worden

-NII-