Financien voorziet in tekort muntbiljetten

19 February 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 19 februari 2020 – Het Ministerie van Financiën laat in een bekendmaking optekenen dat zij vanwege een tekort aan pasmunten heeft besloten om de in 2004 uitgegeven muntbiljetten van SRD 1,00 en SRD 2,50 in omloop te brengen. Deze muntbiljetten zijn nog steeds een wettig betaalmiddel, omdat deze nimmer uit de circulatie zijn gehaald. Met het in omloop brengen van deze muntbiljetten is de Centrale Bank van Suriname belast en zij beschikt over een navenante voorraad van deze muntbiljetten. Het Ministerie benadrukt dat geen ander doel wordt nagestreefd dan te voorzien in het tekort van pasmunten.

Hieronder een tabel, die het verloop van de muntbiljetten over een periode van 2004 tot heden weergeeft.

-Ministerie van Financiën-