Minister Parmessar heeft spoedonderhoud met Intern Managers en Bondsbesturen FAI Banana Producer

10 February 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 10 februari 2020 – Minister Rabin Parmessar, van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij, heeft de intern managers en beide bonden aangesloten bij de Food and Argiculture Industries N.V. (FAI Banana Producer) met spoed ontvangen voor een onderhoud op het ministerie. Dit onderhoud werd op zondagavond 9 februari 2020 gehouden. Tijdens dit gesprek heeft minister Parmessar de aanwezigen formeel geïnformeerd over het besluit van de regering om het particulier bedrijf de helpende hand te bieden. De Staat participeert met 10% in de aandelen van dit bedrijf.

De bewindsman heeft daarbij goedkeuring, middels beschikking ontvangen van president Bouterse om alle ondersteuning te bieden aan dit bedrijf. Met deze goedkeuring aan het bedrijf kan zij toe overgaan om de salarissen van de werknemers uit te betalen.

De intern managers, Shiewa Nanhoe en Leonoard Bakboord hebben vandaag hun machtiging ontvangen van de grootste aandeelhouder en mogen optreden als directie. Zij zijn daarom hoopvol gestemd en kijken vol gaarne uit naar de afhandeling van deze toezegging. Voor hen staat centraal dat de werknemers kunnen beschikken over hun salaris en dat de bedrijfsvoering kan worden gecontinueerd. De bewindsman deed derhalve een beroep op hen de nodige documenten zo spoedig mogelijk aan te bieden zodat de voorbereidingen kunnen worden getroffen.

Voor de beide vakbonden aangesloten bij de onderneming was het de afgelopen periode onzeker en onhoudbaar, aangezien er geen duidelijke gesprekspartner aanwezig was binnen het bedrijf. Met het instellen van een nieuw intern management team kunnen zaken nu veel beter worden gecommuniceerd. Beide bonden zijn de minister zeer dankbaar voor zijn acute optreden om zaken versneld

op te lossen. Er is een beroep op de minister gedaan om alles in het werk te stellen om dit Surinaams bedrijf te redden.

De bewindsman deelde verder mede dat voor maandag 10 februari een algemene aandeelhouders meeting wordt belegd, waarbij zaken verder uit de doeken zullen worden gedaan en afhankelijk van de resultaten van deze meeting verder implementatie zal plaats vinden. Minister Parmessar heeft de nieuwe leiding gevraagd om ook naar andere mogelijkheden uit te kijken die kunnen bijdragen aan de verdere exploitatie van het bedrijf. De bewindsman voert aan dat vele zaken onbenut blijven en bedrijven daardoor niet in staat zijn, het hoofd boven water te houden. De meeste bedrijven vallen dan terug bij de overheid voor steun, hierdoor komen wij in een vicieuze cirkel terecht waardoor het probleem dus onopgelost blijft. Hij wenste tot slot de nieuwe leiding heel veel succes toe in de verdere bedrijfsvoering.

Bij dit gesprek participeerde naast de minister en zijn staf, de Intern Managers, Shiewa Nanhoe en Leonoard Bakboord, namens de werknemers organisatie FAI, Biedjinderpersad Kalpoe, Narsingh Joeloemsingh en Rodney Cabenda (voorzitter) en adviseur Maikel Sallons. Namens de BABN zat de voorzitter Dayanand Dwarka aan.

-Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij-