Nadrukkelijke aanwezigheid van Arbeid in Marowijne voor waardig werk

28 February 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 28 februari 2020 – Het ministerie van Arbeid streeft naar waardig werk voor iedereen. Om dit nobel doel na te streven zal Arbeid nadrukkelijk aanwezig moeten zijn in alle gebieden waar er economische bedrijvigheid is. Dit is de reden waarom een missie van het ministerie onder leiding van minister Soewarto Moestadja alvast poolshoogte is gaan nemen in Marowijne. Bij die gelegenheid heeft er overleg plaatsgevonden met de districtscommissaris (dc), Kenya Pansa, van het bestuursressort Zuid-West die haar logistieke medewerking heeft toegezegd.

Het ministerie zal een functionaris stationeren op het commissariaat die in het kader van de decentralisatie als aanspreekpunt zal fungeren voor de plaatselijke bewoners. In de praktijk zal deze persoon als een hub, zijn betrekking vervullen tussen het hoofdkantoor en de lokale bevolking. Hierdoor zullen werkgevers, werknemers en werkzoekenden in Marowijne direct toegang hebben tot de diensten van het ministerie.

Ondanks Marowijne een lichte economische opleving meemaakt vormt werkloosheid, met name jeugdwerkloosheid, een bedreiging voor het district. Jongeren zonder productief werk vormen een gevaar voor zichzelf en voor de samenleving. Deze groep geniet daarom prioriteit bij het ministerie. Spoedig zullen jongeren aldaar in de gelegenheid worden gesteld om kosteloos trainingen te volgen van de verschillende werkarmen van het ministerie met de bedoeling hun kansen op de plaatselijke arbeidsmarkt te vergroten. De nadruk zal vooral gelegd worden op het stimuleren van hen om een eigen zaak te starten. De trainingsprogramma’s zullen daarom gericht zijn om jongeren broodnodige

vaardigheden bij te brengen. Er zal rekening mee worden gehouden met wat de jongeren zullen leren tijdens de trainingen en wat de lokale arbeidsmarkt daadwerkelijk nodig heeft. Uit het overleg met de dc is alvast gebleken dat er in het district behoefte is aan automonteurs en krachten voor de installatie van electra, water, gas en sanitair.

Historisch gezien bestaat het mandaat van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) uit de promotie van sociale rechtvaardigheid. Maar de laatste 10-15 jaar groeide ‘waardig werk’ geleidelijk uit als een vertaling van die sociale rechtvaardigheid. Vandaag zit dat begrip diepgeworteld in de internationale gemeenschap. De ‘2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling’ geldt als mooiste voorbeeld: SDG8

vermeldt namelijk expliciet ‘inclusieve groei’ en ‘waardig werk voor iedereen’. Ook zullen de andere districten aandacht krijgen van het ministerie.

-Ministerie van Arbeid-