Opzettelijk vernietiging landbouw infrastructuur in het district Nickerie

10 February 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 10 februari 2020 – Bij routine controle van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij-Ressort Henar, is gebleken dat een groot landbouwbedrijf ertoe is overgegaan een dam door te steken. Via een pompinstallatie is binnen korte tijd grote hoeveelheden water naar het areaal van dit bedrijf getrokken.

Door de asociale handeling van het bedrijf kunnen boeren die verder in het gebied liggen, niet beschikken over voldoende irrigatiewater, omdat het waterpeil dan heel snel daalt. Deze handeling moet ook gezien worden als beschadiging van overheidseigendommen en is bij wet strafbaar gesteld.

Na overleg met de coördinator regio west van LVV, heeft de ressortleider in dat gebied de politie in kennis gesteld van deze strafbare handeling. Deze gaf aan de ondernemer de opdracht om de dam terstond in originele staat terug te brengen.

Het is haast elk seizoen het geval dat men ertoe overgaat, overheidsdammen door te steken om zodoende rechtstreeks water uit de irrigatieleiding te trekken. Dit brengt met zich mee dat andere boeren worden gedupeerd en dat de infrastructuur wordt vernietigd. De overheid geeft jaarlijks heel veel uit, om deze landbouw infrastructuur in stand te houden en zal dus niet toestaan dat deze wordt beschadigd.

De medewerkers van LVV zullen de controle regelmatig blijven uitoefenen zodat de infrastructuur nog de boeren geschaad worden. Vooral in deze periode van watertekort doet het ministerie een dringend beroep op alle boeren zo efficiënt mogelijk om te gaan met irrigatiewater. Het is ten strengste verboden om overheidsdammen door te steken om zodoende rechtstreeks water uit de irrigatieleiding naar arealen te trekken.

Het ministerie van LVV doet er alles aan om de hele agrarische sector duurzaam te ontwikkelen. We spreken de hoop uit dat vernielingen van overheids infrastructuur achterwege blijft, u benadeelt ook andere collega boeren en zo gaan we niet met elkaar om, aldus de LVV Minister.

-Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Vissrij-