REBYC-II-LAC project in uitvoer

21 February 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 21 februari 2020 – In het kader van het REBYC–II–LAC project is de heer Yann Laurent deze week op bezoek op het directoraat Visserij van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij. Yann Laurent is namens de Food and Agriculture Organization, FAO, ter beschikking gesteld voor activiteiten met betrekking tot dit project en zal assisteren bij de update van het systeem voor data verzameling van de Surinaamse visserijsector.

In de voorbije jaren heeft de FAO, een data en informatiemanagement systeem ontwikkeld om lid landen die daarom vragen, te ondersteunen bij het verzamelen en beheren van gegevens ten aanzien van de visserijsector. Het softwaresysteem, dat de naam CALIPSEO draagt, is reeds uitgerold in Trinidad en Tobago. Het systeem is ontwikkeld met fondsen uit Japan, en wordt momenteel in Suriname toegepast met financiële steun van het Global Environmental Fund (GEF) en de Inter-American Development Bankt (IDB).

CALIPSEO is een allesomvattend systeem, waarbij data van visserij vangsten gekoppeld worden aan de visserij-inspanning, alsook gegevens over de boot en het vistuig, de vergunning, aanlandingsplaats, etc. Dit zal bijdragen om op een moderne en efficiënte manier visserij data te beheren zodat voldaan kan worden aan nationale en internationale rapportage verplichtingen ten aanzien van de visserij-activiteiten in Surinaamse wateren. Tevens wordt verwacht dat het systeem zal bijdragen aan de ordening van de visserijsector omdat illegale, ongemelde en ongereguleerde visserij op een betere manier opgespoord en geregistreerd zal worden. Verwacht wordt dat het systeem volledig operationeel zal zijn tegen eind 2020. In juli zullen medewerkers van de directoraat Visserij getraind worden waarna een testfase zal volgen. Daarna is ook een informatiesessie voor de visserijsector gepland.

REBYC-LAC staat voor “Reduce By Catch in Latin America en the Caribbean” en heeft als doel het verminderen van voedselverlies en het ondersteunen van

duurzaam levensonderhoud door het beheer en verbetering van bijvangsten en minimalisering van bodemschade, waardoor er een transformatie plaatsvindt van trawlvisserij naar verantwoorde visserij.

Het REBYC-II LAC-project omvat verschillende componenten en maakt ook deel uit van de FAO-activiteiten ter ondersteuning van de uitvoering van de internationale richtlijnen voor het beheer van bijvangsten en terugdringing van teruggooi, die door de Commissie visserij (COFI) zijn goedgekeurd tijdens haar negenentwintigste sessie in februari 2011.

Het project ondersteunt rechtstreeks de vijf strategische doelstellingen van de FAO. De zes landen die deelnemen aan het project “Duurzaam beheer van bijvangst in Latijns-Amerika en de Caribische trawlvisserij (REBYC-II LAC) in de regio Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (LAC)” zijn Brazilië, Colombia, Costa Rica, Mexico, Suriname en Trinidad en Tobago.

Het project zal regionale samenwerking vergemakkelijken door institutionele, technologische en ontwikkelingsoplossingen te zoeken die op lokaal niveau geschikt zijn en die tegelijkertijd zullen bijdragen tot het creëren van wereldwijde milieuvoordelen in de regio. De volledige betrokkenheid van de particuliere visserijsector bij het project is de sleutel tot de succesvolle uitvoering ervan. De vissers en visarbeiders zijn belangrijke belanghebbenden en partners op lokaal niveau waar het project het gezamenlijk beheer van visbestanden met een ecosysteembenadering van deze belanghebbenden zal bevorderen.

Het project zal regionale samenwerking bevorderen via bestaande regionale visserijorganisaties (RFB’s) zoals de Westelijke Centrale Atlantische

Visserijcommissie (WECAFC). Het ministerie van LVV is de nationale partner voor de uitvoering van de REBYC-II LAC in Suriname en is als zodanig verantwoordelijk voor de nationale uitvoering van het project. In dit kader zullen er tot en met eind juli 2020 activiteiten plaatsvinden.

Minister Rabin Parmessar van LVV is zeer ingenomen met de start van bovengenoemd project. De beleidsdoelen worden hierdoor gerealiseerd en kan de ordening verder gestalte krijgen.

-Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij-