Volksgezondheid volgt ontwikkelingen Novel Coronavirus op de voet

7 February 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 07 februari 2020 – Het Ministerie van Volksgezondheid maakt bekend dat de ontwikkelingen rondom het Novel Coronavirus (2019-nCoV) nauwgezet worden gevolgd.

In dit verband werkt het Ministerie met alle relevante, nationale en internationale stakeholders, teneinde een bijdrage te kunnen leveren om het virus buiten Suriname te houden. Tegelijkertijd worden met vereende krachten inspanningen gepleegd om mogelijke gevallen te kunnen identificeren, isoleren en aan te pakken. Ook worden de initiatieven ondernomen door Suriname Chinese United Association (SCUA) toegejuicht.

Hierbij wordt het WHO-advies door het Ministerie opgevolgd en is per 6 februari 2020 het volgende van kracht:

  1. Dat bij de grensposten verhoogde controlemaatregelen, waaronder screening, zullen worden toegepast op alle binnenkomende reizigers.
  2. Dat reizigers bij hun aankomst, afhankelijk van de screening, het volgende kan worden opgelegd door daartoe bevoegde autoriteiten (Port Health Officers):
  3. Alle reizigers die uit een risicogebied afkomstig zijn en die positief gescreend zijn/ symptomen vertonen, zullen in quarantaine geplaatst worden voor 14 dagen.
  4. Alle reizigers die uit een risicogebied afkomstig zijn, gescreend zijn en geen symptomen vertonen, zullen worden geadviseerd om zelf quarantaine in acht te nemen voor 14 dagen. De reiziger zal geïnstrueerd worden om in deze periode, contact te onderhouden op het telefoonnummer 178 of via WhatsApp (+597) 8836643  met de gezondheidsautoriteiten die met de monitoring belast zijn. De reiziger draagt in dit geval de directe verantwoordelijkheid van zijn of haar gezondheid
  5. Alle overige reizigers die niet onder de categorieën 2a en b vallen, zullen worden geadviseerd om bij mogelijke symptomen, contact op te nemen (24/7) op het telefoonnummer 178 of via WhatsApp (+597) 8836643  voor de nodige assistentie.

Het Ministerie wijst de gemeenschap erop dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert tegen het opleggen van restricties ten aanzien van het internationaal verkeer en benadrukt dat tot op heden er geen besmettingen van het Novel Coronavirus (2019-nCoV) in Suriname zijn bevestigd. Er zal tevens op ministerieel niveau een interdepartementale commissie in het leven worden geroepen om de ontwikkelingen nauwgezet te monitoren en de regering van de nodige adviezen te voorzien.

Nogmaals wordt waardering en solidariteit uitgesproken aan de Volksrepubliek China voor de manier waarop tot nog toe is omgegaan met de uitbraak van het Novel Coronavirus en de daartoe getroffen maatregelen.

Tenslotte wordt gewezen op de reeds gedane oproep om geen paniek te zaaien en de verspreiding van valse berichten na te laten.

-MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID –