Voorlichting aan binnenlandbewoners over hooglandrijstteelt in Brokopondo

18 February 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 18 februari 2020 – De landbouw voorlichters van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Regio-Midden en wel ressort Lelydorp, hebben een bezoek gebracht aan het dorp Kwatta-Hede in het district Brokopondo. Dit gebeurde op vrijdag 14 februari 2020. Het doel van dit bezoek was om de lokale bevolking informatie te verschaffen over de teelt van hooglandrijst. Hooglandrijst is een type rijst die uitermate geschikt is om te telen in het binnenland. Om te groeien hoeft hooglandrijst niet onder water te staan en dit maakt dat het dus ideaal is voor dit gebied.

De behoefte aan rijst in ons binnenland is groot. Helaas zorgen de transportkosten van rijst vanuit de stad dat die dan heel erg duur wordt voor de bewoners van het binnenland. De teelt ervan maakt het voor de binnenlandse bewoners mogelijk, om niet afhankelijk te zijn van Paramaribo.

De landbouw voorlichters hebben de bewoners voorzien van alle informatie over hooglandrijst. Deze gelegenheid is door de bewoners goed aangegrepen en er sprake van een goede opkomst.

Tot nu toe wordt hooglandrijst nog op kleine schaal geteeld door de bewoners van Brokopondo. Door de voorlichters is hen de kneepjes bijgebracht om op grotere schaal te telen.

Er is afgesproken dat de landbouw voorlichters het proces tot de oogst samen met de agrariërs op de voet zullen volgen. De bewindsman is ervan overtuigd dat door middel van intensieve voorlichting en begeleiding, de agrarische sector duurzaam kan worden ontwikkeld.

“Voorlichting is een onderdeel van de werkzaamheden van de landbouw voorlichters en dat is waar wij voor staan”.

– Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij-