Zorgvragers Libi Makandra ook in bezit van nieuwe ID- kaart

14 February 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 14 februari 2020 – De bewoners van ‘Woon- en Zorgcomplex Libi Makandra’’ zijn afgelopen week voorzien van nieuwe ID-kaarten. Het gaat om de zorgvragers, die niet zelf naar een bureau voor burgerzaken (bvb) kunnen voor de aanmaak van een ID-kaart. Om deze groep tegemoet te komen toog de mobiele ID- booth van het Centraal Bureau voor Burgerzaken(CBB) zelf naar de mensen toe.

Angela Colin, vertegenwoordiger van Libi Makandra zegt dat als voortraject er een verzoekschrift is gericht naar de directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken om de ID –kaarten daar ter plekke te laten vervaardigen voor de bewoners. Het proces is heel vlot verlopen. Wat minder vlot verliep , was om de ID- kaarten van alle 82 bewoners te verzamelen.

Uit de 82 bewoners zijn 40 geholpen aan een nieuwe ID-kaart. Niet iedereen kon worden geholpen, omdat een deel niet in een rolstoel kan zitten, anderen kampen met zware gezondheidsproblemen. Ook was er een groep van wie de oude ID-kaart niet beschikbaar was of van wie de kaart is verloren.

Yvonne Ruimwijk, bewoonster van Libi Makandra vindt het bijzonder dat de ID -booth naar het zorgcentrum is geweest. “We hoeven dan niet te forceren door zelf naar de bureaus te gaan.

Elk stemgerechtigde moet bij de verkiezing van mei 2020 in het bezit zijn van een geldige ID- kaart. De mobiele unit van het CBB, doet verschillende tehuizen aan. Afgelopen week werd het centrum Blindencentrum bezocht. Mensen met een beperking en de bewoners van bejaardentehuizen vormen een speciale doelgroep voor het CBB, vandaar dat de dienst naar hun toe wordt gebracht.

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN