Banden politie- en militaire voertuigen opzettelijk vernielt in Nickerie

18 March 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 18 maart 2020 – De politie van het bureau Corantijnpolder in het district Nickerie kreeg in de vroege ochtend van dinsdag 17 maart een telefonische melding van iemand, dat Guyanezen illegaal vanuit Guyana per boot waren overgebracht naar Suriname en dat zij afgezet waren bij de Clarasluis. Vanwege het corona virus (covid 19) heeft de Surinaamse overheid besloten dat de zogenaamde “Back Track” route tussen Suriname en Guyana tot nader order gesloten is. Vanwege dit besluit heeft de politie haar surveillance in het gebied van de Clara- en de Nanie sluis in het district Nickerie verhoogd omdat de ervaring leert, dat personen vaak in het vermeld gebied aan wal worden afgezet wanneer ze vanuit Guyana naar Suriname zijn overgebracht.

Politie ambtenaren gezeten in twee politievoertuigen gingen op onderzoek uit maar troffen niemand aan bij of nabij de Clarasluis. De politie werd daarbij ondersteund door militairen van het Surinaams Nationaal Leger die in hun eigen voertuig reden. De politie en militairen keerden terug naar hun basis en kwamen daarbij tot de ontdekking dat lucht ontsnapte uit de banden van de pro wagens en het militair voertuig. Nader onderzoek wees uit dat de banden doorboord waren. De ambtenaren kregen sterk het vermoeden dat een persoon of personen iets op de zandweg, die leidt naar de Clarasluis, had(den) gezet dat de banden doorboord had.

De politie- en militairenambtenaren gingen op onderzoek uit en troffen onder het zand op de weg houten latten waarin spijkers geslagen waren. Deze latten waren dwars over de weg onder het zand geplaatst.

Het is duidelijk dat iemand bewust een valse informatie heeft door gespeeld aan de politie wetende dat de politie over die bewuste zandweg moest rijden om de Clarasluis te kunnen bereiken. Hoogstwaarschijnlijk heeft men dat gedaan om de politie voor wat haar mobiliteit betreft vleugellam te maken ten einde de verhoogde politie surveillance te doen stoppen. Dat zal echter niet gebeuren.

De politie onderzoekt wie gebeld heeft en wie de planken met spijkers over de weg geplaatst heeft. Die persoon of personen zullen strafrechtelijk vervolgd worden voor onder andere opzettelijke vernieling.

De overheidsmaatregel met betrekking tot de voorlopige sluiting van de “Back Track” route is in ons aller belang. Financieel gewin weegt nooit op tegen de gezondheid van mensen.

KPS