Beheersorganisaties voorzien van handbook

9 March 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 08 maart 2020 – Het proces om te komen tot de versterking van de diverse organisaties die het beheer over de door het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken aangelegde multipurpose kunstgrasvelden uitoefenen is in volle gang. Ter continuering hiervan is wederom door het Directoraat Sportzaken op zaterdag 29 februari j.l. in de hal van het Surinaams Olympisch Comité (SOC) een workshop georganiseerd.

Volgens Directeur Sportzaken, Mitchell Kisoor, zijn er gedurende de afgelopen jaren tal van kunstgrasvelden aangelegd en ligt het in de bedoeling voor dit dienstjaar minstens nog eens 7 hiervan aan te leggen. Het ministerie is bij aanvang van dit traject in 2014 in gebreke gebleven de begeleiding te bieden welke nodig is voor het exploiteren van een kunstgrasveld. Het is daarom van enorm belang dat wij alsnog hierin voorzien om de duurzaamheid van deze sportfaciliteiten te garanderen.

Tezamen met deskundigen van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) heeft het ministerie gemeend tal van workshops te organiseren, waarvan de eerste twee in 2019 hebben plaatsgevonden. Als voortvloeisel uit deze workshops is een handboek ten behoeve van beheersorganisaties van sportaccommodaties, in het bijzonder voor kunstgrasvelden, samengesteld waarin handvaten worden aangereikt om de uitdagingen gepaard gaande met het beheer en de exploitatie aan te kunnen. Verder wordt in dit handboek de nodige begeleiding geboden welke dient zorg te dragen dat de accommodatie financieel gezond blijft om zodoende middels eigen middelen in zijn onderhoud te voorzien.

Ter afsluiting van deze derde workshop hebben 18 beherende organisaties uit de verschillende districten dit handboek in ontvangst mogen nemen. Hierna is het ministerie ertoe overgegaan beheersovereenkomsten met enkele van deze organisatie te ondertekenen, waarin de verplichtingen van partijen zijn vastgelegd en welke tevens de instandhouding van de kunstgrasvelden dient te garanderen.

-NII-