De politie zal hard optreden tegen “lockdown” overtreders

31 March 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 31 maart 2020 – De afgelopen nacht zijn er incidenten geweest waarbij burgers die zich zonder noodzaak, op of langs de openbare wegen bevonden weigerachtig waren om het bevel van de politie op te volgen.

De politie vraagt aan dat deel van de burgerij om dit wangedrag achterwege te laten. De politie zal niet schromen om binnen de wettelijke bevoegdheden die zij heeft, hard op te treden tegen die burgers die de openbare orde, veiligheid en gezondheid in Suriname in gevaar brengen.

Men moet rekening mee houden dat de overheid de maatregelen kan verscherpen als dat noodzakelijk blijkt te zijn.

De politie vraagt ten overvloede dat iedereen zich houdt aan de partiële “Lockdown” van acht uur in de avond tot en met zes uur in de ochtend die momenteel van kracht is in geheel Suriname.

Blijf thuis als u niets op straat te zoeken heeft.

-KPS-