Mannen lijken zieker te worden van coronavirusbesmetting dan vrouwen

26 March 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 26 maart 2020 – Relatief veel mannen overlijden aan de gevolgen van het coronavirus. Zijn mannen kwetsbaarder voor COVID-19 dan vrouwen? Uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) van 25 maart blijkt dat meer dan 60 procent van de COVID-19-patiënten die in Nederland in het ziekenhuis belanden man is. Ook van de mensen die in Nederland aan de gevolgen van het coronavirus zijn overleden, is 60 procent man. Toch wordt het coronavirus bij ongeveer evenveel mannen als vrouwen geconstateerd. Mannen lijken dus zieker te worden van een besmetting dan vrouwen. Ook in Italië en China stierven meer mannen dan vrouwen aan de gevolgen van het coronavirus. Sabra Klein, hoogleraar aan de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, vertelde eerder aan The Washington Post dat we niet weten waardoor mannen een grotere kans hebben op een ernstig verloop van COVID-19. Maar Klein zei ook dat het geslacht en de leeftijd van een patiënt invloed hebben op het risico op overlijden na besmetting met het coronavirus.

Mannen roken en drinken meer

Er worden wel mogelijke oorzaken van de man-vrouwverschillen genoemd. Waarschijnlijk spelen zowel gedrag als biologische verschillen een rol. Dat mannen gemiddeld meer roken en drinken dan vrouwen lijkt een belangrijk verschil te zijn. Cijfers van de wereldgezondheidsorganisatie WHO laten zien dat wereldwijd 34 procent van de mannen ouder dan vijftien jaar rookt, tegenover 6 procent van de vrouwen boven de vijftien. En jaarlijks drinken mannen wereldwijd gemiddeld 7 liter meer pure alcohol dan vrouwen.

Roken verhoogt de kans op luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten. Beide chronische ziekten zijn gerelateerd aan een hogere kans op een ernstig verloop van COVID-19. Te veel alcohol drinken verhoogt ook de kans op hart- en vaatziekten.

Immuunsysteem van vrouwen is anders dan dat van mannen

Hiernaast speelt ook het immuunsysteem mogelijk een rol. Vrouwen hebben gemiddeld een actiever immuunsysteem dan mannen. Een negatief gevolg hiervan is dat vrouwen vaker auto-immuunziekten hebben. Bij auto-immuunziekten keert het immuunsysteem zich tegen het eigen lichaam. Daarnaast zijn er ook aanwijzingen dat het immuunsysteem van vrouwen sterker en beter reageert op vaccinaties. In 2017 verscheen een onderzoek naar mannelijke en vrouwelijke muizen met het SARS- en MERS-virus. Beide virussen zijn voor de mens gevaarlijke coronavirussen, maar zijn anders dan het coronavirus dat nu een pandemie heeft veroorzaakt. In dit onderzoek werd aangetoond dat mannelijke muizen kwetsbaarder zijn voor SARS en MERS dan vrouwelijke muizen. De mannetjes hadden een grotere hoeveelheid van het virus in de longen en werden hier ook zieker van dan vrouwelijke muizen. Onder muizen van middelbare leeftijd was het verschil tussen de geslachten groter dan onder jongere en oudere muizen.

Deze conclusies kunnen niet een-op-een worden doorgetrokken naar mensen en het COVID-19-virus. Maar dit is wel een aanwijzing dat ook biologische verschillen deels kunnen verklaren waardoor mannen zieker lijken te worden van COVID-19 dan vrouwen.

Vrouwen kunnen wel degelijk ernstig ziek worden door het coronavirus. 128 vrouwen in Nederland zijn bezweken aan COVID-19.

-nu.nl-