Ndjuka neemt maatregelen tegen COVID-19

29 March 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 29 maart 2020 – Het grootopperhoofd van de Ndjuka’s, Bono Velantie, heeft uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid, de stam opgeroepen om er alles aan te doen het gevreesde Coronavirus geen kans te geven dorpelingen te treffen en zich te spreiden. In zijn boodschap vraagt Velantie, in navolging van de autoriteiten in Paramaribo, aan leden van zijn stam om thuis te blijven, afstand te houden van elkaar, en tot nader order geen rituelen te houden, waarbij groepen mensen bijeenkomen. Ook de gebruikelijke overlijdensrituelen zoals de ‘brokodey’ mogen worden geschrapt. Dorpshoofden hoeven voorlopig geen delegaties te sturen naar de residentie van de granman op Drietabiki, Het contact zal telefonisch plaatsvinden.
Het stamhoofd heeft de boodschap laten inspreken door een van zijn basya’s. De oproep wordt via de radio en WhatsApp verspreid in een poging zoveel mogelijk stamgenoten snel te bereiken. “De autoriteiten doen hun uiterste best, maar de strijd is zwaar. Er zijn wel preventieve maatregelen bedacht die we kunnen hanteren om onszelf te beschermen tegen deze ziekte. Wereldwijd zijn overheden tot de conclusie gekomen dat thuis blijven kan helpen. Deze ziekte gaat van mens tot mens, ga niet op straat, vermijd contact en samenscholing, en houdt afstand elkaar,” aldus de granman. Hij dringt bij de Ndjuka-gemeenschap aan om COVID-19 doodserieus te nemen. Als granman waarschuwt hij de stamleden ook tegen misvatting als zouden mensen van Afrikaanse afkomst immuun zijn tegen Coronavirus. “Vergist u zich niet, uw bloed is niet anders dan de andere mensen. Deze ziekte kan iedereen treffen die zich eraan blootstelt; wees voorzichtig”, zei hij ook. Mensen met griep en koorts worden opgeroepen contact te maken met de dichtstbijzijnde medische post in hun dorp of regio.
Het Traditioneel Gezag zegt dat er wel begrip is voor noodzakelijke beweging van personen, maar dat er voorlopig geen ruimte is voor familiebezoeken, dansfeestjes, overbodige samenscholingen en vermakelijkheden.

“Wij leven mee met de nabestaanden van zij die als gevolg van deze ziekte het leven hebben gelaten, waar ook ter wereld. Wij bidden voor beterschap voor allen die geïnfecteerd zijn.” Velantie heeft de Ndjuka-gemeenschap erop gewezen dat deze maatregelen geen verandering hebben gebracht in de cultuur en traditie. Tegen de achtergrond van het oprukkende virus, vindt hij het cruciaal om de instructies van de centrale overheid en gezaghebbende gezondheidsorganisaties strikt op te volgen. De granman heeft de stam gerustgesteld dat alles weer wordt opgepakt als het tij is gekeerd.
Velantie heeft de preventieve maatregelen uitgevaardigd na afstemming met Paramaribo.

-NII-