Pompgemaal Wageningen stilgelegd vanwege hoog zoutgehalte Nickerierivier

13 March 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 13 maart 2020 – Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft besloten de pompen van het pompgemaal te Wageningen stil te leggen. Tot dit besluit is overgegaan vanwege de springvloed van de afgelopen dagen. Het zoutwater is via de zee ook de Nickerierivier binnengestroomd waardoor de zoutgrens zich heeft verplaatst tot voorbij het pompgemaal Wageningen.

Het maximum aan zoutgehalte dat onze rijstlijnen aankunnen is maximaal 650 milligram per liter. Op woensdag 11 maart 2020 is er zelfs een zoutgehalte van 2400 milligram per liter water gemeten. Dit is ver boven het zoutgehalte dat onze rijstlijnen aankunnen. Verder pompen zou dus resulteren in het vernietigen van de aanplant in de Middenstandspolder en het Wageningen gebied.

Het zoutgehalte in de rivier zal dagelijks door LVV gemeten worden. Indien blijkt dat deze op het gewenste niveau is en de aanplant niet beschadigt, zal worden overgegaan tot het pompen vanuit het pompgemaal te Wageningen. De boeren in

dit gebied die nog irrigatie water nodig hebben kunnen dan weer hierover beschikken.

In Wageningen en de Middenstandspolder zijn er nog enkele boeren die vanwege het watertekort later dan, door het ministerie vastgestelde inzaaischema hebben ingezaaid. Ondertussen is de voorjaarsoogst 2020 in verschillende delen van het district van start gegaan. Het ministerie van LVV doet wederom een dringend beroep op de boeren om zuinig om te gaan met irrigatiewater.

-NII-