Statement Minister Onderwijs, Wetenschap en Cultuur

15 March 2020

In: Nieuws
Comments: 0

ZONDAG 15 MAART 2020-De Regering van de Republiek Suriname brengt het navolgende onder de aandacht van de totale gemeenschap.
In verband met het besmettingsgevaar van het COVID-19 virus, heeft de Regering besloten alle Onderwijsinstellingen (openbaar, bijzonder en particulier) met ingang van maandag 16 maart 2020 te sluiten.
Vanwege deze crisissituatie is thans landelijk de paasvakantieperiode vastgesteld van 16 maart 2020 tot en met 14 april 2020. De scholen zullen dan, afhankelijk van de situatie op dat moment op woensdag 15 april 2020 de deuren weer openen.
Het bovenstaande heeft tot gevolg dat alle repetities, schoolonderzoeken en tentamens op scholen van alle niveaus zullen worden verschoven tot na de paasvakantieperiode.
Aan de onderwijsinstellingen voor Hoger Onderwijs wordt gevraagd zoveel mogelijk de studenten online voor te bereiden op de examens.
Wij doen een beroep op de ouders hun kinderen zo veel als mogelijk binnen te houden en er op toe te zien dat de hygiënevoorschriften van het BOG worden nageleefd.
De Regering wil de gemeenschap erop attenderen dat het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur de enige officiele autoriteit is met betrekking tot berichtgeving aangaande openen en sluiten van scholen.
-MINISTERIE ONDERWIJS –