Eerste repatriatievlucht vlot afgehandeld

23 April 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 23 april 2020 – De eerste repatriatievlucht uit Nederland is vlot afgehandeld. Vanuit Nederland heeft de organisatie die in Suriname belast was met het terughalen van de gestrande ingezetenen positieve reacties ontvangen. Kolonel Jerry Slijngard, coördinator van het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbeheersing (NCCR) toont zich ingenomen hiermee. In totaal zaten er 235 mensen op de vlucht waarvan 232 repatrianten en drie artsen, waarvan twee terugvlogen naar Nederland. Het ging in eerste instantie om 200 personen, maar dit aantal groeide uiteindelijk uit tot 235.

Bij de landing op de Johan Adolf Pengelluchthaven hebben de mensen zich volgens hem gehouden aan de afspraken en de gegeven voorschriften. De afhandeling op Zanderij heeft een heel vlot verloop gehad. De Port Health, het BOG, Volksgezondheid, de immigratiediensten, de Militaire Politie, het NCCR en het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) hebben allemaal heel goed op elkaar ingespeeld. “Er was een constant afstemming en het heeft heel goed uitgepakt,” zegt de functionaris. Volgens hem zijn de berichten die hij heeft gehad vanuit Nederland heel positief geweest. In Suriname zelf hebben de mensen zich heel goed gehouden aan de afspraken die waren gemaakt en vooral de social distancing in acht genomen. Dit laatste is ook te zien op foto’s en video’s die op social media gedeeld werden. Ook het instappen op Schiphol als de afspraken voor in het vliegtuig zijn gegaan zoals was afgesproken.

Er is verder een goede begeleiding geweest van de politie. De repatrianten zijn vanuit de luchthaven onder politiebegeleiding vervoerd naar de KKF-beurshal waar de verdeling voor de quarantaineruimtes heeft plaatsgevonden. Op woensdag 20 april hebben zij hun koffers op hun quarantaineplek ontvangen. Op verzoek van degenen die over meerdere koffers beschikten zijn deze bij familie afgeleverd.

Volgens kolonel Slijngard is het NCCR een paar weken bezig geweest zich voor te bereiden op de ontvangst van de repatrianten. Een van de problemen men voorzag was het vinden van geschikte quarantaineruimtes. Het is ook een

opdracht geweest van president Desiré dat zolang er niet voldoende quarantaineplaatsen beschikbaar waren en de nodige zaken niet aanwezig zijn, de repatriatievlucht niet zou moeten worden uitgevoerd. “Toen wij alles op een rijtje hadden en alle actoren zeker van waren dat zij alles in place hadden, is toen het groenlicht gegeven voor de repatriatievlucht,” geeft de functionaris te kennen.

Kolonel Slijngard spreekt van een prettige ervaring. Hij heet de repatrianten die nog elf dagen in quarantaine moeten doorbrengen, welkom. De NCCR-coordinator spreekt de hoopt uit dat niemand ziek wordt en iedereen gezond naar huis terug kan.

-NII-