Geen nieuwe maar bestaande woningen Flora worden verkocht

23 April 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 23 april 2020 – “Geen nieuwe, maar bestaande woningen op Flora A en B worden verkocht”. Zo benadrukt Ricardo Pollard die samen met Carawan Bell namens het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting belast is met de registratie van bewoners van deze woningen. Minister André Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting liet het Nationaal Informatie Instituut (NII) de afgelopen week optekenen dat na veel verzoeken daartoe aan zijn persoon en president Desiré Bouterse is besloten de bewoners in de gelegenheid te stellen de woningen middels koop over te nemen.

In de samenleving is bij enkelen de indruk ontstaan dat het om nieuwe woningen gaat. “Je koopt geen nieuw huis. Het gaat om een bestaand huis in de wijk Flora, bestaande uit Flora A en B,” aldus Pollard, die ook verduidelijkt dat er geen sprake is van verkoop van nieuwe percelen. De woningen zijn decennia terug in huurkoop aan de bewoners afgestaan. Sommige bewoners hebben aan de huur voldaan, terwijl anderen deels voor de huizen hebben betaald. Ook zijn bepaalde woningen verbouwd, terwijl een deel in vervallen staat verkeert. Het gaat om zowel hoogbouw als laagbouw. Pollard zegt dat er een veldinventarisatie gedaan zal worden, waarna de verkregen informatie aan het ministerie overhandigd zal worden. Intussen hebben al ongeveer 30-40 personen zich opgegeven. In de overtuiging dat het om nog veel meer mensen gaat, zal het ministerie zich er alvast op voorbereiden de geregistreerden in kleine groepen te ontvangen.

Hoewel men ingenomen is met het besluit van de regering gaan er ook stemmen op dat er nader wordt gekeken naar het bedrag dat genoemd was. Minister Misiekaba sprak van ongeveer SRD. 40.000. Zowel Pollard als Bell erkent dat de Stichting Volkshuisvesting in afgelopen jaren in gebreke is gebleven met het onderhoud van de woningen. De regering heeft mede op basis hiervan het besluit genomen de bewoners eigenaar van de woningen te laten worden. Het ministerie zal zich buigen over alle andere suggesties die worden gedaan. Ook wat betreft Tammenga, Kasabaholo en Rens bestaat er interesse bij bewoners om de woningen op deze projecten over te kopen.

-NII-