Geslaagde verkoopactie voortgezet op Districtscommissariaat Noord-Oost

20 April 2020

In: Nieuws
Comments: 0

MAANDAG 20 APRIL 2020-De verkoopactie welke was geïnitieerd door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en van start ging op 31 maart 2020 is geëvalueerd. Bij deze evaluatie waren aanwezig alle stakeholders, de instellingen waar de verkoopacties zijn gehouden en stafleden van LVV. Alle aanwezigen waren het eens dat de verkoopacties geslaagd zijn geweest, echter bestaat nog behoefte aan meerdere verkoopacties bij de ziekenhuisinstellingen waar er reeds verkoopacties zijn gehouden, alsook andere instellingen.

Op maandag 20 april 2020 is de verkoopactie voortgezet op het commissariaat Paramaribo Noord-Oost. Districtscommissaris van Noord-Oost, Mike Nerkust, was persoonlijk aanwezig. “Ik vind het een prachtig idee van de minister van LVV, ik kijk ernaar uit dat deze actie gelijktijdig op verschillende lokaties wordt gehouden, met een uitgebreider assortiment aan producten, mijn toestemming heeft u”, gaf dc Mike Nerkust aan. De personeelsleden van het commissariaat konden onder andere groente, fruit, rijst, melk en melkproducten en eieren tegen sterk gereduceerde prijzen betrekken. “Wij zijn de minister en de stakeholders dankbaar dat ze ook aan ons hebben gedacht, we spreken echter de hoop uit dat het niet éénmalig is, als we op regelmatige basis deze producten tegen deze zelfde prijzen kunnen kopen, zal dat prachtig zijn”, gaf een personeelslid aan.

De stakeholders hebben afzet en kunnen op deze wijze ook ondersteuning bieden aan het brengen van de producten naar de gemeenschap toe. LVV heeft een meer coördinerende rol binnen het geheel. Het streven is erop gericht dat de instanties die behoefte hebben aan de producten, zelf in contact treden met de stakeholders. LVV gaat verder met werkzaamheden voor de garantstelling van de voedselzekerheid en voedselveiligheid waar we ons internationaal aan hebben gecommitteerd. Een committering welke in deze tijd van de COVID-19 pandemie van eminent belang is.

MINISTERIE VAN LANDBOUW, VEETEELT EN VISSERIJ