Ondertekening uitvoeringsovereenkomst tussen LVV en IICA

23 April 2020

In: Nieuws
Comments: 0

DONDERDAG 23 APRIL 2020-In verband met de uitvoering van twee projecten van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, die gefinancierd worden door de Inter American Development Bank, IDB, is er een overeenkomst getekend tussen het ministerie en de Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture, IICA. De ondertekening vond plaats op donderdag 23 april 2020. IICA zal bij de twee verschillende projecten van LVV, het uitvoerend orgaan zijn en de benodigde expertise aanleveren.

Bij het eerste project dat al gaande is, wordt de focus gelegd op plant- en diergeneeskunde als mede voedselveiligheid. De afbouw van de verschillende laboratoria zoals het Residu en Veterinair laboratorium zullen in deze fase ook ter hand worden genomen, evenals de aankoop van de benodigde equipment en de training van het personeel.

Het tweede project behelst onder andere, de uitvoering van de agrarische telling en de bijbehorende survey’s, de rehabilitatie van de waterschappen en trainingen voor het personeel.

Curt Delice, IICA Special Affairs Coordinator voor het Caraïbisch gebied en vertegenwoordiger in Suriname, gaf aan dat IICA al jaren bekend is met Suriname “We kennen het ministerie van LVV en weten waartoe ze in staat zijn, het is ons een waar genoegen om LVV van dienst te zijn en kijken uit naar de resultaten die deze projecten teweeg zullen brengen”.

Er zullen experts uit het buitenland komen, maar de lokale experts zullen ook meelopen bij deze projecten, zodat er aan kennisoverdracht wordt gedaan. “Ik streef ernaar dat lokale experts door deze projecten naar een hoger niveau worden getild, dan kan er aangeven worden, dat de projecten succesvol zijn geweest”, aldus LVV-minister Rabin Parmessar.

-MINISTERIE VAN LANDBOUW, VEETEELT EN VISSERIJ-